1. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. pôstnej nedeli prosíme rodiny Bertovú, Kundravú a Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Počas pôstneho obdobia, ako každý rok, bude vo farskom kostole uložená pokladnička s názvom Veľkonočný dar. Akýmkoľvek finančným darom môžeme prispieť na pomoc našim bratom a sestrám z farnosti, ktorí sú v núdzi. Zároveň to môže byť pre nás jeden zo skutkov milosrdenstva a almužny, ktorá sa v pôste odporúča.

3. Nasledujúci piatok 23.2.2018 stanovil pápež František za Deň modlitieb a pôstu za pokoj predovšetkým na miestach, kde pretrvávajú ťažké vojnové konflikty – ide hlavne o Južný Sudán, Kongo, ale aj iné krajiny. Sme pozvaní aj v našej arcidiecéze zapojiť sa do týchto prosieb. Prosíme vás, aby ste obetovali v piatok svoje pôsty zvlášť na tento úmysel. Zároveň od 15:00 hod. do 17:30 bude vo farskom kostole vystavená Sviatosť Oltárna a modlitby Krížovej cesty v piatok obetujeme za pokoj vo svete.

4. Pripomíname, že každú stredu, pol hodiny pred sv. omšami, budú modlitby Krížovej cesty, ktoré sa budú modliť deti. V piatok zasa od 17:30 sa budú modliť pobožnosť Krížovej cesty mladí. Pozývame vás všetkých.