6. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. pôstnej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dnes je svetový deň chorých. Sviatosť pomazania chorých sa bude udeľovať v našom farskom kostole v pondelok pri večernej sv. omši a na filiálke Dlhé v piatok pri sv. omši. K sviatosti pomazania pristúpia tí, ktorí neboli teraz počas misií, alebo tí, ktorým sa zdravotný stav zhoršil.

3. V utorok popoludní od 15.00 hod. do večernej sv. omše bude vo farskom kostole Zmierna poklona Sviatosti Oltárnej na konci fašiangov. Začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame vás k modlitbe.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

5. V stredu je Popolcová streda. Tento deň je dňom pokánia v celej Cirkvi. Zároveň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (Môžeme sa najesť len raz za deň dosýta, okrem toho dva krát za deň niečo menšie zajesť). Popolec sa bude udeľovať pri všetkých sv. omšiach. Stredou sa začína 40-dňové pôstne obdobie.

6. Z dôvodu Popolcovej stredy, sv. omša za účasti detí sa posúva na štvrtok večer 15. februára – téma č. 21: Nikodém a znovu sa narodiť (Jn 3,1-21).

7. Pobožnosť krížovej cesty vo FARSKOM KOSTOLE bude v pôste – každú stredu (modlia sa deti) a piatok (modlia sa birmovanci) o 17:30, v nedeľu o 14:30. Zároveň prosíme tých, ktorí by sa chceli zapojiť do modlitieb Krížovej cesty prednášaním zastavení (najmä nových lektorov), aby sa prihlásili v sakristii. Na filiálke DLHÉ pol hodinu pred sv. omšou v piatok a o 13:45 v nedeľu.

8. Na budúcu nedeľu – 1. Pôstnu, sa uskutoční vo všetkých kostoloch našej arcidiecézy Zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať vopred za milodary na tento cieľ.