34. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 1. adventnej nedeli prosíme rodiny Dankovičovú, Kavčákovú a Klacikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dobročinná zbierka sv. Alžbety činila spolu 369,37 ,-€ (Farský kostol 289,65,-€, filiálka Dlhé 49,72,-€, filiálka Rodinná oblasť 30,-€). PBZ za tieto finančné obety.

3. V pondelok večer po sv. omši bude stretnutie katechétov (vyučujúcich náboženstvo na školách) na fare.

4. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol sv. Františkapondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 hod. a večer od 17:15 do 18:00 hod.

Filiálny kostol Dlhé – V piatok od 16:30 do 17:30 hod.

Filiálka R. Oblasťštvrtok dopoludnia v cirk. škole.

5. Adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej bude na Prvý piatok od 15:00 hod. vo farskom kostole. Začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

6. Prvá sobota v mesiaci – Fatimská sa bude sláviť ako zvyčajne v sobotu ráno pred sv. omšami vo farskom aj filiálnom kostole.

7. Budúcu sobotu o 9:30 hod. bude vo farskom kostole prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Účasť všetkých detí a rodičov je nutná (rovnako aj katechétov, ktorí deti vyučujú).

8. Budúca nedeľa je Prvá adventná. Požehnanie adventných vencov bude pri každej sv. omši. Prineste ich pred oltár (ako zvyčajne).

9. Zároveň na budúcu nedeľu – 1. Adventnú bude pri sv. omšiach jesenná zbierka na Charitu.