33. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 34. cezročnej nedeli prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú a Štefankovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na pomoc Charitnému domovu, ktorá bola minulú nedeľu bola vo výške 505,63,-€.

3. V utorok po večernej sv. omši bude v Katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

4. Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa. Po všetkých sv. omšiach (vo farskom, ako aj filiálnych kostoloch) bude pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou modlitba zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pri tejto modlitbe môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

5. Do pozornosti dávame celodiecézne rekolekcie ku cti sv. Ondreja, patróna našej košickej arcidiecézy, ktoré sa uskutočnia nasledujúcu sobotu 25.novembra o 10:00 hod. v košickej katedrále sv. Alžbety. Všetci sme pozvaní.

6. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Lukáš MURÍN a Dominika SOTÁKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb