1. adventný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 2. adventnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude v Katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

3. V piatok bude prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši. Všimnite si čas sv. omší vo farskom kostole, ako aj na filiálkach:

Vo farskom kostole budú omše 6:30; 16:30 a 18:30.

Na Rodinnej oblastiškolskej kaplnke bude sv. omša v piatok dopoludnia o 9:00 hod. so žiakmi (pre starších a tých, ktorí sú doma).

Ktorí budete v práci, sv. omša bude aj na filiálke Dlhé večer o 18:00 hod.

4. Dávame už skôr do pozornosti, že veľké vianočné spovedanie bude už pred 3. adventnou nedeľou, keďže obdobie adventu je v tomto roku krátke. Bližšie informácie o časoch spovedania oboznámime na budúcu nedeľu.

5. O dva týždne, v pondelok 18.12.201719:00 hod. bude vo farskom kostole sv. Františka gospelový koncert dua Dominika Gurbaľová a Pavel Helan. Bližšie info na výveske, alebo tomto odkaze