32. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 33. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach v našej farnosti, ako aj v celej  Košickej arcidiecéze  Dobročinná zbierka sv. Alžbety (na charitatívne diela pre núdznych). Vďaka už vopred za milodary na tento cieľ.

3. Farnosť Čemerné pozýva na divadelné predstavenie Tanečného divadla ATak s názvom „Chcela by som letieť „ o živote a utrpení za vieru mučenice blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej. Predstavenie sa uskutoční dňa 24. novembra 2017 (o dva týždne v piatok) o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Čemernom. Vstupné je 2 €.

4. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Lukáš MURÍN a Dominika SOTÁKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb