31. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 32. cezročnej nedeli prosíme rodiny Drábovú, Gombitovú a Hrehovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach vás prosíme, bratia a sestry, o finančnú zbierku na potreby nášho Charitného domu vo Vranove nad Topľou. Ide o mimoriadnu zbierku pomoci na vykrytie bežných nákladov, keďže financovanie charitného domu z inštitúcií je v poslednom čase nedostatočné a dlhšie je nízky počet klientov.

3. V utorok 7. novembra sa naša farnosť zapojí do celodennej poklony Najsv. Sviatosti Oltárnej v rámci košickej arcidiecézy. Poklona začne vo farskom kostole po rannej sv. omši a bude trvať do večernej sv. omše. Prosíme členov jednotlivých ruží Živého ruženca, aby sa zapísali na papier vo farskom kostole na jednotlivé hodiny adorácie počas celého dňa.

4. V utorok po večernej sv. omši bude v Katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

5. Vo štvrtok dopoludnia budú v našom farskom kostole Dekanátne rekolekcie. Z tohto dôvodu ranná sv. omša nebude, ale nahradí ju sv. omša o 9:00 hod., pri ktorej bude aplikovaný úmysel z rannej sv. omše.

6. V piatok po večernej sv. omši budú noví birmovanci prvého ročníka prípravy, rozdelení do skupiniek, v ktorých sa budú stretávať so svojimi animátormi. Účasť všetkých birmovancov na večernej sv. omši je teda nutná (najmä prvoročiakov!).

7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Lukáš MURÍN a Dominika SOTÁKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Michal SLAMKA a Ivana TUTKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb