30. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 31. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fialovú, Martonovú a Strmeňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V pondelok bude na filiálke Vranovské Dlhé slávnosť Výročia konsekrácie kostola. Slávnostná sv. omša bude o 18:00 hod. Celebrovať ju bude vdp. Marián Halás, adm. v Medzilaborciach (bývalý p. kaplán). Všetci ste srdečne pozvaní.

3. Blížia sa dušičkové sviatky. Aj v tomto roku sa chceme zapojiť do aktivity Sviečka za nenarodené deti. V sakristii si môžete zakúpiť sviečku. Cena je 1,- €. Zažneme ju v svojich domovoch a pomodlime sa za nenarodené deti dňa 2. 11. o 20:00 hod.

4. Nasledujúci týždeň bude prvopiatkový.  Naši kňazi budú spovedať každý deň ráno a večer pol hodiny pred sv. omšami (okrem stredy, kedy sa nebude spovedať z dôvodu slávnosti Všetkých svätých a sv. omše budú ako v nedeľu). Spovedanie pred prvým piatkom a dušičkovými sviatkami bude na Vranovskom Dlhom v pondelok od 16:30 hod.

5. Od stredy popoludnia 1. 11. (Všetkých svätých) až do 8. 11. môžeme získavať úplné odpustky pre duše v očistci. Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba Na úmysel Sv. Otca, ako aj návšteva cintorína v dušičkovej oktáve.

6.  V nedeľu v noci sa zmenil čas na zimný. Z tohto dôvodu bude zmenený čas večerných sv. omší cez týždeň vo farskom kostole od začiatku novembra, teda od štvrtka 2.11 budú večerné sv. omše o 18.00 hod. (okrem nedieľ a prikázaných sviatkov).

7. Pobožnosť za duše v očistci bude v stredu popoludní o 13:00 hod. na cintoríne na Vranovskom Dlhom.

8. Svätá omša za účasti detí sa presúva zo stredy na štvrtok večer o 18:00 hod. Téma vo štvrtok bude 8. Slávenie Paschy – Ex 12,1-51.

9. V piatok bude vo farskom kostole vystavená Sviatosť Oltárna od 15:00 hod. k adorácii.

10. Lektori na slávnosť Všetkých Svätých:

      8.00 – Uriga, Josipčuková;

      9.30 – Benčo, Fecenková;

      11.00 – Josipčuk, Antolíková;

      18.30 – Klapák, Klapáková.

11. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Michal SLAMKA a Ivana TUTKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb