29. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 30. cezročnej nedeli prosíme rodiny Čečkovú, Eliášovú a Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo farskom kostole od stredy od 17: 45 do 18:30 (aj keď ešte nebude Prvý piatok) sa bude spovedať pred dušičkovými sviatkami a novembrovým Prvým piatkom. Prosíme vás, aby ste prišli na spoveď už v týchto dňoch nasledujúceho týždňa, keďže sa stáva, že prichádzame pred týmito sviatkami vo väčšom počte.

3. Blížia sa dušičkové sviatky. Aj v tomto roku sa chceme zapojiť do aktivity Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou otcov biskupov už pätnásty rok. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. V sakristii si môžete zakúpiť sviečku. Cena je 1,- €.

4. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Michal SLAMKA a Ivana TUTKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Martin VATERKA a Zuzana PALENČÍKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb