28. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 29. cezročnej nedeli prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú a Vicenovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Budúca nedeľa je misijná. Pri všetkých sv. omšiach bude Zbierka na misie. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.

3. 18. októbra – v stredu, sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorú pripravuje každý rok pápežská nadácia Kirche in Not. Čas modlitby je o 9:00 dopoludnia. Keďže deti sú v škole, prosíme učiteľov a katechétov, ktorí v tom čase vyučujú, aby – ak je to možné – sa zapojili so svojimi triedami a pomodlili sa s deťmi svätý ruženec.

4. V piatok po večernej svätej omši bude moderovaná adorácia. Všetkých srdečne pozývame.

5. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin VATERKA a Zuzana PALENČÍKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Maroš KARÁDY a Monika JANOKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Imrich LIPTÁK a Michaela JEVČÁKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb