27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 28. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti.

3. Vo štvrtok budú vo farskom kostole dekanátne rekolekcie. Začnú o 9:00 sv. omšou, preto ranná sv. omša nebude.

4. Prosíme členov Spolku svätého Vojtecha, aby si od pondelka po večernej sv. omši v sakristii vyzdvihli podielové knihy. Poplatok je 5,- €.

5. V mesiaci október sa každý deň večer modlíme spoločne sv. ruženec pol hodinu pred sv. omšami. S touto spoločnou modlitbou je spojená možnosť získať aj plnomocné odpustky, ak sme v stave posväcujúcej milosti. Pozývame teda k väčšej účasti na spoločnom sv. ruženci.

6. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin VATERKA a Zuzana PALENČÍKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Maroš KARÁDY a Monika JANOKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Imrich LIPTÁK a Michaela JEVČÁKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb