26. cezročný týždeň

Program odpustovej slávnosti TU

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 27. cezročnej nedeli prosíme rodiny Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2.  V pondelok dopoludnia od 9:00 hod. bude (ako býva zvykom) veľké upratovanie farského kostola pred odpustom. Prosíme vás, ktorí môžete prísť, aby ste prišli pomôcť (najmä mladší, ktorí budete doma).

3. Sv. omša s deťmi sa v nasledujúcom týždni prekladá zo stredy na utorok večer, kvôli sláveniu titulu nášho farského kostola.

4. Od nedele začína mesiac október, kedy sa budeme modliť pol hodiny pred večernou sv. omšou spoločne modlitbu sv. ruženca.

5. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Nakoľko boli misie a mnohí ste vyspovedaní, naši kňazi budú spovedať pred odpustom ešte tých, ktorí neboli. Vo farskom kostole každý deň pol hodinu pred sv. omšou ráno a večer,  na filiálke Dlhé v piatok od 17:30 do 18:00 hod., na Rodinnej oblasti vo štvrtok dopoludnia v škole.

6.  V sobotu nebude ranná sv. omša vo farskom kostole. Modlitbu Fatimskej soboty sa pomodlíme večer o 17:00. Úmysly sobotných sv. omší budú presunuté všetky tri na večernú sv. omšu.

7.  Na budúcu nedeľu nebude večerná sv. omša vo farskom kostole kvôli Odpustovej slávnosti ku cti sv. Františka z Assisi. Tiež je upravený čas ostatných sv. omší. Rovnako si všimnite, že nedeľná sv. omša na Rodinnej oblasti bude kvôli odpustu už v sobotu o 17:00 a na Dlhom v nedeľu ráno už o 8:00 hod, a nie ako zvyčajne.