25. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 26. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Rádio Lumen činila v našej farnosti spolu 716,22,- € . Z toho farský kostol 550,82 , filialka Dlhé 105,40 a filiálka Rodinná oblasť 60,-. Pán Boh zaplať za milodary.

3. Od piatku 29.9. sa budeme modliť 5 min. pred sv. omšou Deviatnik pred odpustovou slávnosťou sv. Františka z Assisi. Odpustová slávnosť bude 8. októbra. Program odpustu a bližšie informácie budú zverejnené budúcu nedeľu.

4. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin HRIC a Silvia PAĽKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Bc. Roderik SESTRIENKA a Jana PAĽUŠOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Róbert ŠTEFANKO a Monika BAŠKOVSKÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Matúš FRICKÝ a Marta LEŠKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Ing. Pavol MUDRÁK a Mgr. Marianna POPOVIČOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb