24. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 25. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Fignikovú a Hrubyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotujesenné kántrové dni. Ich obsahom je Poďakovanie za tohtoročnú úrodu. Vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé budeme mať túto ďakovnú sv. omšu za úrodu v piatok večer. Prosíme, aby ste priniesli na sv. omšu (ako je zvykom každý rok) plody tohtoročnej úrody.

3. Prosíme pútnikov, ktorí sa nahlásili na púť do Fatimy, aby v nasledujúcom týždni priniesli doplatok sumy k zálohe, ktorú už odovzdali.

4. V pondelok po večernej sv. omši bude stretnutie kurátorov na fare. Program stretnutia – príprava misií.

5. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti.