23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú a Urigovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V stredu 13.9. bude 82. výročie prijatia modlitby Korunky Božieho milosrdenstva sv. sestrou Faustínou. Pred začiatkom večernej sv. omše vo farskom kostole sa spoločne pomodlíme Korunku B. milosrdenstva.

3. V piatok bude cirkevný a zároveň štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie, preto sv. omše v našej farnosti budú tak, ako v nedeľu.

4. V sobotu od 9:00 bude v katechetickej miestnosti druhý blok sobášnych náuk (sviatosti, morálka, osobné povolanie k manželstvu).

5. Prosíme znova, aby si rodičia prvoprijímajúcich detí vyzdvihli počas týždňa prihlášky na Prvé sväté prijímanie (tretiaci) a zároveň noví birmovanci (deviataci) prihlášky na birmovku. Vyplnené prihlášky prosíme priniesť najneskôr do 24. septembra do kancelárie fary.

6. Na budúcu nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach Zbierka na Rádio Lumen.

7. Blížia sa misie v našej farnosti (24.9. – 1.10.2017). Budeme sa modliť po každej sv. omši modlitbu za misie, ktorú ste dostali do lavíc. Prosíme zároveň o pomoc pri väčšom upratovaní rotundy a kostola na najbližšiu sobotu dopoludnia od 9:00. Program misií si môžete pozrieť na tomto odkaze.