Milostivý čas misií

Program misií TU

Milí bratia a sestry,

Po takmer 10 rokoch budú v našej farnosti opäť Ľudové misie. Naposledy sa uskutočnili v roku 2008, a možno si na nich ešte viacerí spomínate. Myslím si však, že pre tie najmladšie generácie je pojem misií asi niečim neznámym, preto je dobré, že ich budeme mať možnosť znova prežiť.

Už onedlho k nám zavítajú pátri misionári z rehole kapucínov, ktorí budú viesť sväté misie počas týždňa od 24. septembra do 1.októbra. Sväté misie konáme v tomto roku aj preto, lebo pre našu farnosť je rok 2017 veľmi významný. Oslávili sme v ňom 25 rokov od založenia farnosti, 20 rokov od chvíle konsekrácie nášho farského kostola, ako aj 25 výročie založenia naše Cirkevnej školy sv. Dominika Savia. Myslím, že tieto momenty, ale predovšetkým potreba nás všetkých obnoviť svoj vzťah s Bohom, sú určujúce preto, aby sa misie uskutočnili. Veľmi sa teším, že spolu s vami privítame misionárov – ohlasovateľov Božieho slova.

Čo sú teda misie?

Je to mimoriadne Božie pôsobenie vo farnosti. Je to vlastne týždeň duchovných cvičení pre nás všetkých. Misionári nám priblížia a sprítomnia Boha a jeho pôsobenie rôznym spôsobom, či už prostredníctvom kázní, katechéz, slávenia sv. omší, spovedania, ale aj  stretnutí s veriacimi v kostole, v školách, pri návšteve chorých atď. Ide o týždeň intenzívnej modlitby a kontaktu s Bohom. Dostáva sa nám veľká milosť od Boha, aby sme sa hlbšie zamysleli nad svojim životom a jeho cieľom.

Každý deň misií je zameraný na konkrétnu tému a má svoj program. Misijné aktivity pritom nechcú zachytiť iba ľudí, ktorí chodia do kostola pravidelne, ale aj tých, ktorí sú možno v tejto chvíli vzdialení od Boha, či od praktického života svojej viery. Preto pozývame na misie každého osobitne, katolíkov, nekatolíkov, ale aj hľadajúcich zmysel života.

Chcem sa ako váš farár obrátiť, bratia a sestry, na každého z vás a pozvať vás na tieto naše ľudové misie. Program je stanovený tak, aby ste sa mohli zúčastniť všetci; tí, ktorí ste doma, ale aj vy, ktorí pracujete. Postavili sme pekné chrámy v našej farnosti, no nezabúdajme na slová apoštola Pavla: „Bratia, vy ste Božia stavba.“(1Kor, 3-9) Obnovme si v tomto čase milosti naše vlastné chrámy Ducha Svätého, naše duše. Chcem vás tiež poprosiť, aby sme už teraz cez svoje modlitby vyprosili veľké ovocie týchto misií. Modlime sa za misionárov, ale aj za seba samých. Zvlášť prosím o modlitby a obety starších a chorých.

Prajem nám všetkým, aby sme si otvorili srdce pre Ježiša. Nech budú tieto misie novým podnetom pre náš vzťah s Bohom i s blížnymi.

V modlitbe s vami spojení vaši duchovní otcovia