Autor Lukáš

34. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola prosíme chlapcov z charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.
 2. Vzhľadom k zhoršujúcej sa pandemickej situácii v našom okrese budú v kostole špecifické opatrenia, t.j.: sedenie na vyznačených miestach v kostole, nosenie rúška a dezinfekcia rúk. To znamená, že počet veriacich v kostole je v obmedzenom počte (1 veriaci na 15m štvorcových).
  Konkrétne vo farskom kostole to bude v nasledujúcich dňoch do pondelka 30. 11. max 60 ľudí na sedenie. Státie nie je povolené.
  Na filiálke Dlhé to bude 24 veriacich na sv. omši.
 3. Pripomíname, že aj naďalej platí biskupmi vydaný dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. Aj v tejto náročnej situácii nezabúdajme, že Boh je stále pri nás.
 4. Kvôli vzniknutej situácii budú sv. omše vo farskom kostole nasledujúcu sobotu takto: ranná sv. omša nebude, bude pridaná sv. omša o 16:30 a večerná ostáva bezo zmeny, o 18:00. Úmysel z rannej sv. omše bude presunutý na 16:30.
 5. Budúca nedeľa je Prvá adventná. Je to začiatok nového cirkevného roka. Pri sv. omšiach v sobotu večer a v nedeľu sa budú požehnávať adventné vence, ktoré môžete priniesť pred oltár. Zároveň bude v našich kostoloch jesenná zbierka na Charitu.

Čítať viac

Zníženie počtu účastníkov

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v našom okrese vydala Bezpečnostná rada nášho okresu nariadenie o znížení počtu veriacich pri sv. omšiach v našom okrese.
Pri sv. omši má byť 1 veriaci na 15 m2, toto nariadenie platí do 30. novembra.

Viac informácií uverejníme v najbližšom čase.

Čítať viac

33. cezročný týždeň

1.Na upratovanie kostola  k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol naposledy.

2. Ďakujeme darcom, ktorí doteraz prispeli na potreby nášho farského chrámu, či už cez farský účet alebo priamo hotovosťou. Ponúkame možnosť prispieť aj vám ostatným. Číslo účtu je SK15 0200 0000 0030 3648 5058

3. Rozhodnutím Vlády SR a KBS sa od zajtra (od pondelka 16. 11.) znova otvárajú kostoly k verejným bohoslužbám. Počet veriacich, prítomných  na sv. omši, je stanovený na polovicu kapacity kostola. Sedieť je možné v každej lavici, ale pri sedení v laviciach dodržte, prosíme, tzv šachovnicové sedenie, teda tak aby ste mali miesto vedľa seba a pred sebou voľné.
Zároveň dávame do pozornosti, že sa znova vrátime v našom farskom kostole k riadnym časom sv. omší cez týždeň (6:30 a 18:00 hod.), ako aj v nedeľu.
V nedeľu bude okrem toho na filiálke Dlhé doplnená ešte jedna sv. omša o 8:00 hod. pre seniorov. Počas týždňa môžete využiť možnosť vyspovedať sa pol hodiny pred sv. omšami.

4.  Budúcu nedeľu budeme mať slávnosť Krista Kráľa. Je to posledná nedeľa cirkevného roka Po každej sv. omši bude osobitná pobožnosť a Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu Ježišovmu pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Kto sa jej zúčastní, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

5. V nasledujúcom týždni od 16.11 do 22.11.2020 bude prebiehať Týždeň Cirkvi pre mládež, ktorý pripravilo ACM, UPC a Rada pre mládež KBS. Tento rok to bude pre terajšiu situáciu online formou. Pozývame mládež k sledovaniu týchto prenosov cez facebook ACM, UPC alebo Domček. Zároveň mladých vyzývame, aby ste sa zapojili do modlitieb mladých za mladých. Prihlásiť sa môžete do modlitbovej reťaze na tomto odkaze.  

Čítať viac

30. cezročný týždeň

1. Dávame vám do pozornosti, že rozhodnutím Apoštolskej penitenciárie v Ríme a v súvislosti s pandémiou Covid – 19, bude tohto roku možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci počas celého mesiaca november (teda nie len od 1.do 8. novembra, ako je to každý rok).  Zároveň platí, že najmä starší, chorí, ale aj tí, ktorí z dôvodu obmedzení nemôžu vychádzať von, a teda nemôžu sa dostať na cintorín k modlitbe, môžu získať odpustky pre duše v očistci aj doma, keď sa zbožne pomodlia modlitbu na tento úmysel za duše v očistci pred obrazom Ježiša Krista, či Panny Márie a takto sa zjednotia v spoločnej modlitbe s celou Cirkvou.

Môžeme si zvoliť ľubovoľnú modlitbu za zosnulých, či už sv. ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva a pod. Zároveň je potrebné vzbudiť si dokonalú ľútosť hriechov a túžbu prijať Ježiša v Eucharistii. V čase, keď to bude možné, sa potom vyspovedať, prijať Sviatosť Oltárnu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca.  

2. V najbližšom týždni nebudú verejné slávenia bohoslužieb (s účasťou veriacich). Sv. omše budú slávené súkromne na tie úmysly, ktoré ste obetovali. Pohreby, krsty a sobáše sa môžu vysluhovať s obmedzeniami počtu veriacich.

Čítať viac

Pozastavenie verejných sv. omší

Drahí veriaci,
Konferencia biskupov Slovenska pozastavuje verejné slávenie bohoslužieb. Dôvodom je zákaz vychádzania platný od 24. októbra do 1. novembra 2020. Toto pozastavenie sa však nevzťahuj na krsty, sobáše a pohreby – tie je možné sláviť tak ako doteraz, čiže pri dodržaní všetkých platných opatrení.

Pre našu farnosť to teda znamená, že omše budú bez účasti veriacich, úmysly všetkých sv. omší však budú vyslúžené podľa rozpisu.

Pripomíname, že v nedeľu bude sv. omša o 8:30 vysielaná na našej FB stránke.

Viac informácií v oficiálnej správe

Čítať viac

28. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 29. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu je v Cirkvi Misijná nedeľa. Budeme sa modliť za misie a šírenie evanjelia vo svete. Zároveň pri sv. omšiach bude Zbierka na misie. Vopred vyslovujeme vďaku za každý dar na tento cieľ. 

3. Pripomíname, že október je mesiac sv. ruženca. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca môžeme získať úplné odpustky, či už sa ho pomodlíme v kostole, alebo v rodine. Je potrebné, samozrejme, splniť aj podmienku byť pri modlitbe v stave posväcujúcej milosti. Veľmi odporúčame a povzbudzujeme modliť sa túto modlitbu aj v rodinách našej farnosti. 

4. Naďalej platí núdzový stav a od 1. októbra je slovenskými biskupmi udelený dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky.

Čítať viac

27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 28. cezročnej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2.  Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.

3. Počas obdobia núdzového stavu zatiaľ osobitné sv. omše v stredu pre deti, ani v piatok pre birmovancov nebudú!

4. Oznamujeme tiež, že od 1.októbra do odvolania platí slovenskými biskupmi vydaný dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky.

5. Keďže v nasledujúcom čase platí, že na sv. omši sa môže zúčastniť maximálne 50 ľudí (vrátane asistencie), tak vo farskom kostole i na filiálke budú pri vchode kurátori, ktorí na to dohliadnu. Ak by ste sa náhodou napr. ráno v týždni, keď je viac ľudí nedostali na sv. omšu, prosíme vás, aby ste prišli večer (prípadne na druhý deň).

6. Vzhľadom na túto situáciu a so snahou, aby sme sa v čom najväčšom počte mohli zúčastniť predovšetkým nedeľných sv. omší, posilňujeme dočasne od budúcej soboty a nedele sv. omše takto:

Farský kostol sv. Františka:

 • sobota – 16:30 hod. a 18:00 hod. (obe sv. omše s nedeľnou platnosťou), ranné sv. omše v sobotu vo farskom kostole dočasne nebudú
 • nedeľa – 8:00 hod (seniori),  9:30 hod., 11:00 hod. a 18:30 hod.

Filiálka Dlhé – nedeľa o 8:00 hod.(seniori) a 9:30 hod.
Rodinná Oblasť Školská kaplnka – nedeľa o 11:00 hod.

7. Od pondelka budú vo farskom kostole večerné sv. omše v týždni už o 18:00 hod. (pol hodinu pred tým ruženec).

Čítať viac

26. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 27. cezročnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Zároveň máme pred odpustom.  Spovedať sa bude takto: 
Farský kostol – v pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6.’:30 hod., večer od 17:45 do 18:30 hod.
Filiálka Dlhé – v pondelok a piatok od 17:00 hod. do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej Oblasti)

Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

3. Od štvrtku sa začne mariánsky mesiac Október. Pol hodinu pred večernými sv. omšami sa budeme spoločne modliť sv. ruženec vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé. 

4. Na prvý piatok bude vo farskom kostole od 15:.00 hod. vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii. Začneme Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

5. Na budúcu nedeľu budeme v našom farskom kostole sláviť odpustovú slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Program duchovnej prípravy od stredy a odpustu je nižšie na obrázku.
Vstupná sv. omša v sobotu bude už o 18:00 hod. (celebrant – František Petro, farár v N. Hrušove) a slávnostná odpustová sv. omša bude v nedeľu o 10:30 hod. (celebrant – Michal Tkáč, farár – dekan v Košiciach – Šaci). 

6. V nedeľu bude kvôli odpustu zmena času sv. omší – farský kostol 8:15 hod a 10:30 hod. (večerná sv. omša nebude),
filiálka Dlhé – 9:00 hod. a školská kaplnka Rodinná Oblasť – 8:00 hod. 

Čítať viac