Autor: Lukáš

31. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 32. cezročnej nedeli prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú a Hrehovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

3. Do pozornosti dávame možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci. Túto možnosť máme do 8. novembra. Podmienkou je návšteva cintorína, stav posväcujúcej milosti a prijatie eucharistie. Preto vás pozývame k častejšej účasti na sv. omši práve v tomto týždni.

4. Dnes pre Prvá nedeľa v mesiaci November. Popoludní o 14.30 hod. bude vo farskom kostole odprosujúca pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou. Na filiálke Dlhé bude po sv. omši.

5. Vo štvrtok o 16:00 bude úvodné stretnutie miništrantov. Sú pozvaní všetci miništranti, aj tí, ktorí majú záujem o túto službu. Stretneme sa v kostole.

6. Začiatkom nasledujúceho týždňa by sa mali začať piecť vianočné oblátky. Zatiaľ je napísaných v zozname pre túto službu menej žien, ako predošlý rok. Preto vás prosíme, aby ste sa zapísali aj ďalší, ktorí ste doma a pomohli v tejto službe farnosti. Vďaka za pochopenie a vašu obetu.

Čítať viac

30. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 31. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fialovú, Martonovú a Strmeňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci a zároveň dušičkové sviatky. V stave milosti posväcujúcej budeme môcť získať úplné odpustky pre duše v očistci.
Pred sviatkami budú naši kňazi spovedať takto:
Farský kostol sv. Františka – v pondelok až štvrtok ráno od 6:00 hod. do sv. omše a večer v pondelok, utorok a štvrtok od 16:45 do 18:00 hod.
filiálka Dlhé – v stredu od 15:30 do 17:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)!
Spovedanie chorých bude vo štvrtok.

3. Na slávnosť Všetkých svätých budú sv. omše ako v nedeľu.

4. Pobožnosť za duše v očistci bude v piatok 1. 11., na slávnosť Všetkých svätých, o 14:00 hod. na cintoríne na vranovskom Dlhom.

5. Modlitba ruženca na Fatimskú sobotu bude vo farskom kostole o 7:30 a na filiálke Dlhé o 8:00 hod.!

6. Sviece za nenarodené deti, ktoré použijeme pri modlitbe za nenarodených, si môžete zakúpiť v sakristii (svieca stojí 1,-€ a jej kúpou pomáhame aktivitám pre život na Slovensku)

7. V stredu 30. októbra budeme na našej filiálke Dlhé sláviť 25 výročie posviacky kostola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Slávnostnú sv. omšu o 17:00 hod. bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Srdečne vás všetkých pozývame poďakovať sa slávením eucharistie za náš filiálny kostol, za jeho staviteľov a dobrodincov. Z tohto dôvodu v stredu večer sv. omša vo farskom kostole nebude! (úmysel tejto omše bude slávený v stredu pri večernej sv. omši na Dlhom).

8. Pozývame ženy, ktoré sa chcú zapojiť do pečenia vianočných oblátok, aby sa napísali do zoznamu v sakristii nášho farského kostola. S pečením sa začne po dušičkových sviatkoch.

Čítať viac

29. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 30. cezročnej nedeli prosíme rodiny Švec – Bilu, Molekovú, Fajčákovu, Gazdovú a Mikitovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

3. Blíži sa 2. november, spomienka na všetkých verných zosnulých. Je to zároveň spomienka aj na všetky nenarodené deti, najmä tie, ktorým bol ukončený život umelým potratom. Aj tento rok si na tieto deti spomenieme modlitbou a zažatím sviece za nenarodené deti. Túto sviecu si môžeme kúpiť v sakristii. Cena je 1,-€ a jej kúpou prispievame na pro-life aktivity Fóra života na Slovensku.

4. Dňa 30. októbra budeme sláviť na našej filiálke Dlhé 25. výročie konsekrácie kostola za účasti emeritného o. arcibiskupa Alojza Tkáča. Na túto slávnosť sa pripravíme vo filiálnom kostole aj modlitbou deviatnika. Začneme sa ho modliť od utorka nasledujúceho týždňa po skončení sv. ruženca.

5. Do pozornosti dávame zmenu letného času na zimný, ktorá bude tento rok v noci z 26. na 27. októbra (z nasledujúcej soboty na nedeľu). O 03:00 hod. si posunieme ručičky hodiniek o hodinu späť.

Čítať viac

28. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 29. cezročnej nedeli prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú a Pelačíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch zbierka na misie. Tento rok je zameraná zvlášť na pomoc pre africký štát Rwanda, kde už dlhšie prebieha genocída obyvateľstva. Aj týmto spôsobom môžeme pomôcť ľuďom, ktorí tam žijú.

3. Nasledujúci piatok 18. 10. sa uskutoční v celej Cirkvi modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec. Zapojíme sa aj v našej farnosti. V prvom rade modlitbou posvätného ruženca na školách (tu prosíme o zabezpečenie našich učiteľov Náboženskej výchovy), ako aj v našom farskom kostole a na filiálke Dlhé, kde sa budeme spoločne s deťmi modliť sv. ruženec o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

4. Chceme povzbudiť, ale aj upozorniť našich birmovancov, že každý piatok – od začiatku školského roka – sa slávi sv. omša zvlášť s príhovorom pre birmovancov. Účasť na sv. omši je súčasťou prípravy na birmovku.

Čítať viac

27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 28. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovu, GazdovuMudroňovu. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli a tiež ženám, ktoré prišli v pondelok na veľké upratovanie kostola pred odpustom.

2. Nasledujúcu sobotu sa uskutoční duchovná obnova žiakov 7. ročníka základných škôl z našej farnosti. Bude v budove CZŠ na Bernolákovej. Kto by sa chcel zúčastniť, prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

3. Do pozornosti dávame, že dňa 15.októbra (o týždeň v utorok) sa uskutoční v Bazilike Narodenia Panny Márie evanjelizačné stretnutie s misionárom Tomom Edwadsom. Program je na tomto odkaze.

4. Pápež František vyhlásil tento október za mimoriadny misijný mesiac pre celú Cirkev. Okrem iných aktivít ho môžeme naplniť vo svojom vlastnom živote aj uvažovaním nad zamysleniami, ktoré vydali rehoľníci verbisti na každý deň tohto mesiaca. Môžete si ich nájsť na webovej stránke, na tomto odkaze.

5. Pozývame aj deti všetkých škôl zapojiť sa do aktivity Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa uskutoční 18. októbra v školách, ale aj večer pred sv. omšou v našom farskom kostole.

6. Upozorňujeme na zmenu času sv. omše:
Vo štvrtok ranná sv. omša o 6:30 NEBUDE, namiesto toho bude sv. omša o 9:00, nakoľko sú dekanátne rekolekcie. Úmysel z rannej sv. omše sa presúva na omšu o 9.00. Vo vytlačenom Poverelle je uvedený chybný čas. Ospravedlňujeme sa za túto chybu.

Čítať viac

26. cezročný týždeň

1. V pondelok o 9:00 hod. dopoludnia bude veľké upratovanie kostola pred odpustovou slávnosťou. Veľmi pekne prosíme, aby ste prišli pomôcť vo väčšom počte, ktorí budete zajtra doma. Vďaka za ochotu.

2. Od zajtra sa zmení čas večerných sv. omší počas týždňa a v soboty na 18:00 hod., keďže dni sú už kratšie.

3. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci.
Spovedať sa bude takto:
farský kostol: pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 hod. a večer od 17:15 do 18:00 hod.;
filiálka Dlhé (aj veriaci z Rodinnej oblasti): utorok od 17:00 do 18:00 a piatok od 16:15 do 17:00 hod.
Spovedanie chorých bude tentoraz vo štvrtok!

4. V utorok začína Ružencový mesiac október. Každý večer, pol hodiny pred sv. omšou od 17:30 hod., sa budeme spoločne s kňazom modliť sv. ruženec (výnimkou bude tento týždeň, kedy naši kňazi spovedajú pred prvým piatkom). Povzbudzujeme vás, aby ste v tomto mesiaci častejšie prichádzali do kostola a na modlitbu sv. ruženca, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky.

5. V piatok 4. 10. budeme sláviť sviatok sv. Františka, čo je titul nášho farského kostola a pre nás slávnosť. Pozývame vás preto k hojnej účasti na sv. omšiach. Zvlášť dávame do vašej pozornosti, že v piatok o 9:00 hod. bude slávnostná sv. omša, pri ktorej sa poďakujeme za 20 rokov od založenia nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka. Celebrantom tejto sv. omše bude pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

6. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Bezprostredná duchovná príprava bude od stredy do soboty pri večerných sv. omšiach.
Vstupná vigílna sv. omša bude v sobotu večer o 18:00 hod. (celebrant vdp. Štefan Kačmár, kaplán Košice sv. Rodiny).
V nedeľu bude slávnostná sv. omša o 10:30 hod. (celebruje vdp. Jozef Kozák, farár Humenné Košických mučeníkov).
Podrobný program bude na plagáte, na tomto odkaze.
Tiež upozorňujeme, že v súvislosti s odpustom budú zmenené časy niektorých sv. omší, resp. niektoré sv. omše nebudú. V sobotu nebude ranná sv. omša (úmysel sv. omše bude slávený pri večernej sv. omši). Fatimská sobota bude podvečer o 17:00 (nie ráno).
nedeľu vo farskom kostole budú sv. omše o 8:15 a 10:30 hod., večerná sv. omša nebude!!! Úmysly sv. omší z 9:30 a z večernej sv. omše budú odslúžené pri slávnostnej omši o 10:30 hod. Všimnite si tieto zmeny. Vďaka za pochopenie.

7. Kvôli odpustu bude zmena času sv. omší v nedeľu aj na filiálkach: Dlhé – 8:00 hod.,
Rod. oblasť – 9:00 hod.

8. O dva týždne v sobotu sa uskutoční duchovná obnova žiakov 7. ročníka zo všetkých ZŠ. Prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

Čítať viac

25. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 26. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Figmikovú a Hrubyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie na faru.

3. V piatok začneme duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Začneme ju modlitbou Deviatnika k sv. Františkovi. Deviatnik sa budeme modliť každý večer 5 minút pred sv. omšou. Využime túto príležitosť a dobre sa pripravme na sviatok nášho patróna. Odpustová slávnosť vyvrcholí o dva týždne v sobotu a nedeľu (5. – 6. októbra). Podrobný program bude oznámený budúcu nedeľu.

4. Znova dávame do pozornosti, že je potrebné vyplniť a priniesť prihlášky na prvé sv. prijímanie a birmovku. Posledný termín je do piatku nasledujúceho týždňa. Prihlášky prineste do farskej kancelárie počas úradných hodín. Následne budú birmovanci rozdelení do skupiniek na stretká.

Čítať viac

24. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 25. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú a Urigovú . Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dávame do pozornosti, že deviataci základných škôl sa môžu prihlásiť na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Prihlášky sú položené vo farskom kostole, vzadu na stolíku. Vyplnené prosíme priniesť najneskôr do piatku 27. septembra do farskej kancelárie. Od nasledujúceho piatku budú opäť pravidelne sv. omše pre birmovancov a mládež.

3. Rovnako upozorňujeme rodičov detí tretích ročníkov ZŠ, ktoré pôjdu tento školský rok na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášky pre svoje deti. Sú položené taktiež vzadu na stolíku. Od stredy budú pravidelne večerné sv. omše za účasti detí, ktoré sú určené (a povinné) pre tretiakov, ale pozvané sú aj ostatné deti.

4. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej Cirkvi, pozýva aj tento rok všetky deti a rodiny, farnosti a školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec (či už o 9:00 hod. alebo v čase, ktorý im vyhovuje). Deti a rodiny, ktoré sa chcú tejto iniciatívy zúčastniť, nech sa zaregistrujú na webstránke: www.miliondeti.sk do 18. septembra.

5. Od utorka 17. septembra budú opäť detské stretká každý utorok od 15:30 do 16:30 v katechetickej miestnosti. Pozývame všetky deti, ktoré sa chcú zabaviť, a aj niečo užitočné naučiť. Teší sa na vás tím mladých.

6. Základné informácie pre účastníkov Národného pochodu za život: Odchod autobusu bude v sobotu 21. 9. o 6:45 spred farského kostola. Ďalší program je uverejnený v Poverelle. Ostatné informácie budú v autobuse. Poplatok za autobus a ubytovanie je 30€.

Čítať viac

23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Gamratovú, Rosteckú a Sztrakovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

3. Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch zbierka na rádio Lumen. Prosíme o štedrosť na tento cieľ.

4. Dávame do pozornosti, že deviataci základných škôl sa môžu prihlásiť na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Prihlášky sú položené v kostole, vzadu na stolíku. Vyplnené prosíme priniesť najneskôr do piatku 27. septembra do farskej kancelárie. Od nasledujúceho piatku budú opäť pravidelne sv. omše pre birmovancov a mládež.

5. Rovnako upozorňujeme rodičov detí tretích ročníkov ZŠ, ktoré pôjdu tento školský rok na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášky pre svoje deti. Sú položené taktiež vzadu na stolíku. Od stredy budú pravidelne večerné sv. omše za účasti detí, ktoré sú určené (a povinné) pre tretiakov, ale pozvané sú aj ostatné deti.

6. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej Cirkvi, pozýva aj tento rok všetky deti a rodiny, farnosti a školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec (či už o 9:00 hod. alebo v čase, ktorý im vyhovuje). Deti a rodiny, ktoré sa chcú tejto iniciatívy zúčastniť, nech sa zaregistrujú na webstránke: www.miliondeti.sk do 18. septembra.

7. Budúcu nedeľu bude dopoludňajšie sv. omše vo farskom kostole celebrovať o. Marek Kunder, ktorý príde spolu s budúcimi bohoslovcami z propedeutického ročníka na pastoračnú návštevu.

Čítať viac

22. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 23. cezročnej nedeli prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V nasledujúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci september. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol – pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6.30 hod a večer od 17:45 do 18:30 hod.
  Filiálka Dlhé – utorok a piatok od 17:15 do 18:00 hod. (aj pre veriacich z Rodinnej oblasti zo školskej kaplnky).
  Zvlášť pozývame deti a mladých, aby sa na začiatku nového školského roka vyspovedali a začali ho s čistým srdcom a s prosbou o Božiu pomoc.
  Slávnostná sv. omša s Veni Sancte (prosbou o dary Ducha Sv.) bude v stredu o 18:30 hod. Pozývame všetkých žiakov a študentov.
 3. Na prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia, ktorá začne o 15:00 hod. modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Na prvú sobotu ráno bude sv. omša len vo farskom kostole.
 4. V sobotu dopoludnia o 10:00 hod. bude v košickej katedrále sv. omša z príležitosti 400. Výročia mučeníckej smrti sv. košických mučeníkov. V prípade dostatočného záujmu pôjde autobus, ktorý odíde do Košíc o 7:30 hod. od nášho farského kostola (Fatimská sobota začne v katedrále o 9:00 hod.)
 5. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť k úcte Narodenia Panny Márie v Bazilike na Severe. Hlavným celebrantom bude o. kardinál Jozef Tomko. Pozývame vás na toto slávenie. Podrobný program odpustu je na tomto odkaze. Kvôli tomu sv. omša o 11:00 hod. u nás vo farskom kostole budúcu nedeľu nebude!!!
 6. Dávame tiež do pozornosti, že ako každý rok pôjdeme na odpust do Baziliky aj spoločne pešou púťou. Od farského kostola vyjdeme o 9:15 hod. Pozývame vás všetkých, zvlášť aj mladších veriacich.
 7. Manželské ohlášky:
  Tibor Balberčák a Alžbeta Vavreková, ohlasujú sa prvý krát;
  Michal Rác a Mária Miltáková, ohlasujú sa prvý krát.
  Zahrňme týchto snúbencov do svojich modlitieb.

Čítať viac