Autor Lukáš

6. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Vasiľovú, Vaľušovú a Štefankovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 50€. Pán Boh zaplať za milodar.

3. Na budúcu nedeľu (29. 5.) bude pri sv. omšiach Zbierka na kresťanské masmédiá. Vopred vyslovujeme vďaku za každý milodar na tento cieľ.

4. Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Ich obsahom budú prosba za tohtoročnú úrodu. Záväzný je jeden deň. Vo farskom kostole bude sv. omša s týmto formulárom a požehnaním siatín v pondelok večer, na filiálke Dlhé v utorok pri večernej sv. omši. Pozývame vás prosiť za Boží dar úrody.

5. Vo štvrtok bude slávnosť Nanebovstúpenia Pána, čo je prikázaný sviatok. Všimnite si časy svätých omší vo farskom kostole, ako aj na Dlhom, či Rodinnej oblasti.

6. V piatok, po slávnosti Nanebovstúpenia Pána, sa začínav Cirkvi novéna pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého. Budeme sa ju modliť 10 minút pred začiatkom večerných sv. omší, spolu s májovou pobožnosťou. 

7. Arcidiecézne centrum mládeže pozýva mladých na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch 4.-8. júla 2022 v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Viac informácií na www.acmko.sk a na plagáte na výveske.

 8. Centrum Rodinkovo pozýva na duchovnú obnovu veriacich, ktorí sú rozvedení. Obnova má názov rozVEDENÍ k BOHU. Uskutoční sa 24. – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí.Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

9. Prebieha mariánsky mesiac Máj. V našich kostoloch sa modlíme Májovú pobožnosť 5 min. pred sv. omšami. Pozývame vás na častejšiu a väčšiu účasť na tejto pobožnosti, ako aj sv. omšiach v tomto mesiaci.

Čítať viac

5. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 500€. Pán Boh zaplať za milodar.

3. Zbierka na Kňazský seminár činila spolu 875€ (Farský kostol: 706€, filiálka Dlhé: 119€, Školská kaplnka Rodinná oblasť: 50€).Vyjadrujeme vám vďaku za každý dar na tento cieľ.

4. Do pozornosti snúbencom, ktorí budú mať sobáš v tomto roku a ešte nemajú absolvované manželské náuky, že tak môžu urobiť nasledujúci piatok a sobotu (20.-21. 5. 2022), kedy budú sobášne náuky v Katechetickej miestnosti fary. Náuky začnú v piatok podvečer o 17:00 hod.

5. Nasledujúcu sobotu 21. 5. 2022 sa uskutoční Duchovná obnova pre deti 4. a 5. ročníka základných škôl. Miesto duchovnej obnovy bude na Cirkevnej základnej školy na Bernolákovej ulici. Začiatok je o 8:30 hod., ukončenie o 15:00 hod. Kto má záujem, prihlášky sú na stolíku za lavicami, na ktorých sú aj ďalšie podrobnosti. Návratku prihlášky odovzdať sr. Imakuláte, resp. do sakristie najneskôr do stredy.

6. Prebieha mariánsky mesiac máj. V našich kostoloch sa modlíme Májovú pobožnosť 5 min. pred sv. omšami. Pozývame vás na častejšiu a väčšiu účasť na tejto pobožnosti, ako aj sv. omšiach v tomto mesiaci.

7. Centrum Rodinkovo pozýva na duchovnú obnovu veriacich, ktorí sú rozvedení. Obnova má názov rozVEDENÍ k BOHU. Uskutoční sa 24. – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

8. Dominikánske mariánske centrum pozýva na tradičné stretnutie ružencových bratstiev, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. mája od 9:00 hod. v Košiciach. Bližšie informácie si môžete prečítať na plagáte na nástenke.

Čítať viac

4. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Drábovú, Ištokovú a Hrehovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať za milodar.

3. Vo štvrtok 12. 5. budú v našej farnosti rekolekcie kňazov nášho dekanátu. Z tohto dôvodu ranná sv. omša o 6.30 hod. nebude, ale bude nahradená rekolekčnou sv. omšou o 9:00, na ktorú vás pozývame.

4. V piatok 13.5. sa uskutoční na Slovensku modlitbová akcia pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pod názvom: Modlitbový deň detí: „Deti pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo.“ Za mier a pokoj na Ukrajine a vo sveteV tento deň pozývame všetky deti a rodiny o 17:30 hod. do farského kostola na spoločnú modlitbu ruženca, spojenú s modlitbou zasvätenia detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

5. Prebieha mariánsky mesiac Máj. V našich kostoloch sa modlíme Májovúpobožnosť 5 min. pred sv. omšami. Pozývame vás na častejšiu a väčšiu účasť na tejto pobožnosti, ako aj sv. omšiach v tomto mesiaci.

6. Dávame do pozornosti snúbencom, ktorí majú naplánovaný sobášv nasledujúcich mesiacoch tohto roka a ešte neabsolvovali sobášne náuky, že ďalší termín náuk bude o dva týždne 20.-21. mája (piatok – sobota).  

7. Dominikánske mariánske centrum pozýva na tradičné stretnutie ružencových bratstiev, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. mája od 9:00 hod. v Košiciach. Bližšie informácie si môžete prečítať na plagáte na nástenke.

8. Dávame do pozornosti, že večerné sv. omše v našom farskom kostole zostávajú po celý rok počas týždňa v čase o 18:00 hod. Výnimku tvorí nedeľa a prikázané sviatky, keď čas sv. omší zostáva večer o 18:30 hod.

9. Dnes na Nedeľu Dobrého pastiera bude popoludní o 14:30 hod. po sv. ruženci adorácia pred Eucharistiou s modlitbou za kňazské povolania.

Čítať viac

3. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Fialovú, Martonovú, Berdyovú a Strmeňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovali dve bohuznáme rodiny po 50€. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Pán Boh zaplať za vaše milodary na tento cieľ.

4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto: 
Farský kostol – od pondelka do piatku pol hodiny pred sv. omšami.
Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod.
Spovedanie chorých bude vo štvrtok dopoludnia

5. Na Prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia. Začne o 15:00 hod.modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva

6Na Prvú sobotu v mesiaci bude spoločná modlitba sv. ruženca vo farskom kostole a na filiálke Dlhé ráno pred sv. omšami.

7. V sobotu 7. mája pôjdeme na slávenie fatimskej soboty do Obišoviec spoločne autobusom. Autobus odchádza od nášho farského kostola o 7:15 hod. Cena autobusu je 5€.

8. V piatok 6.5.2022 o 9:00 hod. bude v našom farskom kostole slávnostná sv. omša pri príležitosti 30. výročia vzniku našej Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia. Je to zároveň odpust našej cirkevnej školy. Hlavným celebrantombude  košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Pozývame vás na toto spoločné poďakovanie za dar Cirkevnej školy vo Vranove. 

9.  Začína mariánsky mesiac Máj. Každý deň 5 min. pred večernou sv.omšou sa budeme modliť spoločne Loretánske litánie.

10. Dávame do pozornosti, že večerné sv. omše v našom farskom kostole zostanú po celý rok v čase o 18.00 hod. Výnimku tvorí nedeľa a prikázané sviatky, keď čas sv. omší zostane večer o 18:30 hod.

Čítať viac

Veľký týždeň a Veľkonočná oktáva

 1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni v stredu rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň a ženám, ktoré pomohli pri veľkom upratovaní.
 2. Dary na kostol: bohuznámy darca 50€, z krstín Jána Sestrienku 50€. Všetkým darcom vyslovujeme úprimnú vďaku.
 3. Zbierka na pomoc utečencom a prenasledovaným kresťanom činila spolu 2893,29€ (Farský kostol – 2014,79€, Dlhé – 662,50€, Rod. Oblasť – 216€)
  Pán Boh zaplať za všetky milodary.
 4. Dnes od 15:00 hod. spovedáme v Bazilike.
  V pondelok, utorok a stredu budeme spovedať pol hodinu pred sv. omšou tých, ktorí prídu na sviatky zo zahraničia a nemohli sa vyspovedať.
 5. Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes vo farskom kostole už o 14:15 hod!
  Na filiálke Dlhé bude Krížová cesta dnes popoludní o 13:45 hod.
 6. Od Veľkého piatku sa budeme modliť Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva (v piatok, sobotu, nedeľu a pondelok o 7:45 hod., od utorka do soboty o 17:45 hod.).
 7. Krížová cesta mestom na Veľký piatok začne o 9:30 hod. v našom farskom kostole. Pozývame vás k modlitbe.
 8. Veľký Piatok je dňom prísneho pokánia. Treba sa zdržať mäsitých pokrmov. Iba raz do dňa sa môžeme najesť dosýta, okrem toho dvakrát niečo menšie zjesť.
 9. Na Veľký Piatok a Bielu sobotu o 7:30 hod. bude vo farskom kostole spoločná modlitba Ranných chvál.
 10. Sv. Oltárna pri Božom hrobe bude vo farskom kostole vystavená k adorácii v Piatok do 22:00 hod a v sobotu od 7:45 hod. do večernej vigílie.
  Na filiálke v piatok do 20:00 hod. a v sobotu od 7:45 hod. Prosíme, aby ste sa zapísali na jednotlivé hodiny adorácie do zoznamu, ktorý je vzadu.
 11. Na slávenie Veľkonočnej vigílie v sobotu večer si prineste sviece.
 12. Svätenie veľkonočných jedál bude takto:
  Farský kostolsobota o 16:30 hod. v priestore dvora za kostolom a nedeľa – 7:00 hod. v kostole.
  Filiálka Dlhé – sobota o 16:30 hod.
 13. Do pondelka večera môžete nahlásiť v sakristii chorých, ktorí sa chcú vyspovedať na sviatky. K nim pôjdeme podľa dohody.
 14. Dnes vychádza časopis Poverello ako dvojčíslo. Je v ňom liturgický program na Veľký týždeň a Veľkonočnú oktávu. Plagát s časmi obradov bude vyvesený na dverách kostola.

Čítať viac

5. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Dary na kostol: dve bohuznáme po 50,-€, z pohrebu p. Lukáča 20,-€,  bohuznáma rodina 30,- €, bohuznáma rodina 50,-€ a z krstín Lukáša Sopka 100,-€. Všetkým darcom vyslovujeme úprimnú vďaku.

3. Dnes je zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Pán Boh zaplať za všetky dary na tento cieľ.

4. Vo štvrtok 7. apríla bude v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, ako súčasť nepretržitej poklony v našej arcidiecéze. Začne vo farskom kostole po rannej sv. omši a potrvá do večernej sv. omše. Prosíme členov Bratstva sv. ruženca, aby sa zapísali do tabuľky, ktorá je vzadu na jednotlivé hodiny poklony a to podľa ruží. Vyzývame k hojnej účasti na adorácii, ktorú obetujme zvlášť za ukončenie vojny na Ukrajine.   

5. V nasledujúcom týždni budeme spovedať pred veľkonočnými sviatkami v celom dekanáte.
Na filiálke Dlhé to bude v stredu od 16:30 do 17:30 hod.
Vo farskom kostole v sobotu pred Kvetnou nedeľou dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod. a popoludní od 14:30 do 17:00 hod.
V Bazilike bude spovedanie na Kvetnú nedeľu od 15:00 do 18:00 hod.
Keďže od utorka budeme spovedať na okolí, tak pred sv. omšami večer nebudeme spovedať vo farskom kostole.

6. O. arcibiskup Mons. Bernard Bober vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Cirkevnej spojenej školy vo Vranove n/T. Záujemcovia, ktorí spĺňajú stanovené predpoklady, sa môžu prihlásiť do 21. apríla 2022 na adresu Arcibiskupského školského úradu v Košiciach. Podrobnosti budú v ozname na výveske.

7. Na Veľký Piatok bude Krížová cesta po meste. Začne o 9:30 hod. v našom farskom kostole, skončí sa v Bazilike. Pozývame vás.

Čítať viac

4. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Fajčákovú, Gazdovú, a Mikitovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch na Slovensku zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Vyhlásila ju KBS. Prosíme všetkých o štedrosť na tento cieľ.

3. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme takto: 
Farský kostol – pondelok až piatok pol hodinu pred sv. omšami 
Filiálka Dlhé – piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z R. Oblasti) 
Spovedanie chorých – v piatok dopoludnia.

4. Adorácia na Prvý piatok v mesiaci začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

5. Fatimská sobota a spoločná modlitba sv. ruženca bude vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé v sobotu ráno v riadnom čase.

6. Dávame vám do pozornosti, že pred sviatkami Veľkej noci budeme opäť po dlhšom čase kňazi dekanátu spoločne spovedať v našich kostoloch. Spovedanie bude v týždni pred Kvetnou nedeľou. Termín a čas spresníme budúcu.

7. Usmernenie biskupov k opatreniam v kostole: Okrem nosenia respirátora pri bohoslužbách, sú ostatné pandemické opatrenia odvolané. 
Je teda možné vrátiť sa k používaniu znaku pokoja pred sv. prijímaním, ako aj používaniu sv. vody. Zároveň povzbudzujeme všetkých veriacich, ktorí ešte nezačali prichádzať pravidelne na sv. omše, aby tak urobili. Dišpenz od povinnej účasti je už zrušený. Naďalej vás však vyzývame k ohľaduplnosti, keďže stále pribúdajú počty pozitívnych, z ktorých mnohí sú chorí.

8. Cirkevná Základná škola sv. Dominika Savia pozýva rodičov a budúcich prvákov na Slávnostný zápis do 1. ročníka. Uskutoční sa dňa 7.4.2022 od 14:30 do 17:30 hod. v budove Cirkevnej školy na Bernolákovej ulici.

9. Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes vo farskom kostole o 14:30 hod. 
Na filiálke Dlhé – Krížová cesta dnes popoludní o 13:45 hod.

Čítať viac

3. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Dilikovú, Figmikovú, Hrubyovú a Urigovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Z krstu Nelly darovali rodičia na kostol 100€. Pán Boh zaplať za všetky milodary.

3. Snúbencom dávame do pozornosti oznam, že víkendové predmanželské náuky začínajú už na budúci víkend 25. – 26. marca. Náuky sa začínajú v piatok 25.3. o 17:00 hod. v Katechetickej miestnosti!

4. Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes vo farskom kostole o 14:30 hod.
Na filiálke Dlhé – Krížová cesta dnes popoludní o 13:45 hod.

5. Svätý Otec František zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrne-nému Srdcu Panny Márie na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca 2022 o 17:00 v Bazilike svätého Petra. V rovnaký deň ten istý akt vykoná vo Fatime pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca. Z tejto príležitosti sa budeme  pri sv. omšiach modliť modlitbu Zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie do 25. 3. 2022. Modlitbu zakončíme modlitbu na úmysel Svätého Otca.

6. V piatok je slávnosť Zvestovania Pána. Pri večernej svätej omši budeme požehnávať matky, ktoré sú v požehnanom stave.

7. Otec arcibiskup pozýva všetkých veriacich v piatok 25. marca na sv. omšu Za život v našej košickej Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 17:00 pri ktorej si obnovíme svoje zasvätenie Panne Márii. Po sv. omši o 18:30 bude krížová cesta spolu s gréckokatolíckym arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, ktorá začne od gréckokatolíckej Katedrály Narodenia Panny Márie a pôjde jednotlivými zastaveniami historickým centrom mesta Košice až k areálu Červená hviezda, kde je zriadený hotspot na pomoc utečencom.

8. Dňa 26. júna o 15:00 hod. bude slávený Deň rodiny. Počas neho si v košickej katedrále manželské páry pripomenú svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva. Pozývame preto manželov z našej farnosti, ktorí v tomto roku oslávia 25. výročie sobáša a chcú obnoviť svoj manželský sľub na tejto slávnosti, aby sa prihlásili v sakristii (najneskôr do 31. 5. 2022).

Čítať viac

2. pôstny týždeň

 1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.
 2. Na potreby kostola darovala bohuznáma rodina 100€ a Martin s rodinou 500€. Pán Boh zaplať.
 3. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do humanitárnej zbierky pre Ukrajinu, či už materiálnymi vecami, alebo finančne.
 4. Dnes (nedeľa) je zbierka na Charitu. Vopred Pán Boh zaplať za všetky milodary.
 5. Na Deň rodiny 26. júna o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva.
  Pozývame preto manželov z našej farnosti, ktorí v tomto roku oslávia 25. výročie sobáša a chcú obnoviť svoj manželský sľub na tejto slávnosti, aby sa prihlásili v sakristii (najneskôr do 31. 5. 2022).
 6. Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes vo farskom kostole o 14:30 hod. Od 14:00 hod. bude modlitba sv. ruženca s výmenou ružencových tajomstiev.
  Odprosujúca pobožnosť preto dnes vo farskom kostole nebude.
  Na filiálke Dlhé – Krížová cesta dnes popoludní o 13:45 hod.
 7. Do pozornosti dávame aj informáciu, že dňom 1. marca sa skončila platnosť dišpenzu od povinnosti účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. Od tohto dňa platí povinnosť účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky, okrem prípadu choroby, či práce v zamestnaní. Pripomíname tiež, že účasť na sv. omši nenahrádza jej sledovanie prostredníctvom prenosu v médiách.

Čítať viac