10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dilikovú, Urigovú a Hrubyovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na kostolné potreby obetoval bohuznámy 40€ . Vďaka za dar.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. V piatok bude slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Pri sv. omši môže veriaci, ktorý sa aktívne zúčastní na úkone zadosťučinenia pri modlitbe „Najmilší Ježišu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

5. V sobotu bude spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Na filiálke Dlhé je to slávnosť a titul nášho filiálneho kostola. Sv. omša bude v tento deň na Dlhom o 9:30 hod. 

6. V nedeľu 18. júna o 10:30 hod. bude odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie na filiálke Dlhé. Odpustovým celebrantom a kazateľom bude vdp. Marek Senderák, farár vo Vechci. Srdečne vás všetkých pozývame na toto slávenie.

7. Na budúcu nedeľu nebude vo farskom kostole sv. Františka sv. omša o 11:00 hod.  Dôvodom je práve odpust na Dlhom.

8. Možnosť vyspovedať sa pred odpustom bude na filiálke Dlhé v piatok od 17:00 hod. do 18:00 hod.

9Pozývame všetky deti farnosti od 5 rokov na júnový detský deň, posledný v tomto školskom roku, ktorý bude 17. 6. 2023 v katechetickej miestosti od 14:00 do 17:00 hod.

10. Zároveň pozývame deti od 8 rokov na Nodamskú Olympiádu, ktorá sa uskutoční 3. 7. – 5. 7. 2023. Na olympiádu je potrebné sa prihlásiť. Prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

11. V našej farnosti končia svoje pôsobenie naše rehoľné sestry. Ďakovná sv. omša a rozlúčka s nimi bude o dva týždne v nedeľu 25.júna pri sv. omši o 11:00 hod.

12. Dňa 24. júna (sobota) sa uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE 23. Stretnutie bude v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III. Miništranti, ktorí sa chcú zúčastniť stretnutia, nech sa zapíšu v sakristii.