1. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby obetoval bohuznámy darca 50,-€, bohuznáma 100,-€ a bohuznámy 200,-€. Štedrým darcom vyslovujeme vďačnosť.

3. V nasledujúcom týždni znovu začne slávenie sv. omší za účasti detí, a to každú stredu, ako aj birmovancov a mladých v piatok (tých, ktorí patria do režimu OP). 

4. Ranná sv. omša v stredu začne o 6:15 hod. a bude spojená s modlitbou ranných chvál.

5. Dnešným sviatkom sa končí vianočné obdobie a začína cezročné obdobie (pred Pôstnym obdobím). 

6. V júni tohto roku, konkrétne 22. – 26. júna, bude v Ríme zavŕšený Rok rodiny Amoris Laetitia, a to X. svetovým stretnutím rodín. Prvé takéto stretnutie inicioval Ján Pavol II. v roku 1994. Pápež František chce týmito stretnutiami podporiť rast rodín v láske a rodinných čnostiach. Okrem stretnutia pápeža s rodinami v Ríme, budú stretnutia aj v jednotlivých diecézach. V našej arcidiecéze to bude v nedeľu 26. júna 2022 v Košiciach. Na toto stretnutie sa môžeme pripraviť katechézami vo farnostiach. Ich elektronická verzia je aj na stránke www.svetovestretnutierodin.sk.

7. Počas týždňa, okrem nedele, sú kňazi stále pol hodinu pred sv. omšou k dispozícii na vysluhovanie sv. zmierenia pre všetkých veriacich. Spovedať budú v miestnosti pre matky s deťmi. Sv. omše stále platia v režime OP preto sv. prijímanie pre neočkovaných je možné prijímať na konci sv. prijímania vo sv. omši vonku, prípadne podľa okolností aj po sv. zmierenia.