23. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fialovú, Martonovú a Strmeňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. V nasledujúcom týždni začnú sv. omše za účasti detí a prvoprijímajúcich (každú stredu večer), ako aj birmovancov a mládeže (každý piatok večer).
    Prihlášky na 1. sv. prijímanie detí si môžete vyzdvihnúť vo farskom kostole, kde budú položené vzadu na stolíku.
    Čo sa týka birmovky, v tomto školskom roku sa budú pripravovať na birmovku tie ročníky, ktoré už majú rok prípravy za sebou, resp. odovzdali prihlášky minulý rok. Nový ročník birmovancov (terajší deviataci) v nasledujúcom školskom roku nebude!
  3. Autobus do Šaštína nastretnutie so sv. Otcom pôjde od nášho farského kostola v utorok 14.9.2021 o 22:00 hod. Cena za dopravu je 25€.
  4. Od pondelka bude znova otvorená kancelária našej farnosti v riadnych úradných hodinách.
  5. Z príležitosti príchodu Sv. Otca Františka na Slovensko a do Košíc sa v nedeľu 12.9. o 15:00 a v utorok 14.9. o 9:00 rozozvučia zvony na všetkých kostoloch našej arcidiecézy.