3. adventný týždeň

1.Na upratovanie kostola prosíme rodinu Kačmárovú, Zamborskú a Dzurkovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Spovedanie pred Vianocami bude takto: 

Ponúkame možnosť večerného spovedania vo štvrtok po večernej sv. omši od 19:00 do 20:30 hod. hlavne pre pracujúcich.
Spovedať sa bude aj v sobotu dopoludnia od 9:00 do 10:30 hod.
Okrem toho sú kňazi k dispozícii denne pol hodinu pred sv. omšami. 

 Filiálka Dlhé: V piatok od 16:00 hod. do 18:00 hod.

 Termínov je dosť, preto ich využite. Zároveň však prosíme, aby ste pri čakaní na spoveď dodržiavali primerané odstupy.

3. V pondelok po večernej sv. omši bude stretnutie kurátorov z farského kostola. Prosíme všetkých o účasť.