1. adventný týždeň

1.Na upratovanie kostola prosíme rodinu Božikovú, Ihnatovú a Šviderskú. Ďakujeme chlapcom z charity, ktorí upratovali kostol minulý týždeň.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto
Farský kostol sv. Františka – v pondelok až piatok ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami, 
filiálka Dlhé: v pondelok a piatok od 17:15 do 18:00 hod.(aj veriaci z Rodinnej oblasti).

3. Adorácia na prvý piatok vo farskom kostole bude od 15:00 hod.

4. Prvá sobota – sv. ruženec vo farskom kostole podvečer, pol hodinu pred sv. omšou o 16:30 hod.,  na filiálke Dlhé ráno o 8:00 hod. 

5. Upozorňujeme, že kvôli pandemickej situácii sa s najväčšou pravdepodobnosťou nebude spovedať tzv. hromadným spovedaním pred Vianocami. Možnosť spovede však bude k dispozícii aj po prvopiatkovom týždni. Bližšie vás budeme informovať neskôr.

6. Kvôli pandémii platia naďalej obmedzenia pri účasti na sv. omšiach. Ruší sa však nariadenie 1 človek na 15 m štvorcových plochy sedenia. Môžeme sedieť šachovnicovo, zároveň je dovolené iba sedieť, nie stáť. Prosíme o rešpektovanie tohto usmernenia. 
Keďže v našom meste došlo v novembri k veľkému nárastu pozitívnych prípadov, prosíme každého o zodpovednosť nielen za seba, ale aj za druhých. Zároveň však vnímajme, že sme v rukách Božích a nezabúdajme sa často modliť a dôverovať Bohu aj v tejto náročnej situácii.

7. Upozorňujeme, že kvôli tejto situácii sa nebudú piecť počas adventu vianočné oblátky.