11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 12. cezročnej nedeli prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Vyslovujeme vďaku rodinám birmovancov, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V piatok máme slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Pri sv. omši po sv. prijímaní bude vystavená Sviatosť Oltárna, pred ktorou sa pomodlíme Odprosujúcu modlitbu: Najmilší Ježišu. Kto sa zúčastní tejto modlitby, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
V piatok je zároveň Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov a tiež vysviacka diakonov v Košiciach o 10:00 hod.

3. V piatok podvečer od 17:00 hod. do 18:00 hod. budú naši kňazi spovedať pred odpustovou slávnosťou na filiálke na Dlhom.

4. V sobotu budeme sláviť titul kostola – Nepoškvrnené Srdce Panny Márie na Dlhom. Svätá omša na filiálke bude ako v nedeľu, teda o 9:30 hod. a po nej adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej.

5. V nedeľu bude odpustová sv. omša k úcte Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na Vranovskom Dlhom. Srdečne vás všetkých pozývame. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. ThLic. Juraj Rendeš, kňaz z Trebišova.

6. Do pozornosti dávame, že z dôvodu odpustu na filiálke Dlhé, nebude budúcu nedeľu sv. omša o 11:00 hod. vo farskom kostole sv. Františka. Zároveň bude na Dlhom iba jedna sv. omša – odpustová o 10:30 hod.

7. Veriaci z Ukrajiny, z farnosti Veľký Bereznyj, ktorí boli v našej farnosti minulý rok na zbierku, nám poslali oznámenie, že v predošlých dňoch začali meniť zatekajúcu starú strechu na svojom kostole. Zároveň pridali niekoľko fotografií z týchto prác, ktoré si môžete pozrieť v kostole na výveske. Ešte raz veľmi pekne ďakujú všetkým, ktorí prispeli na túto opravu. Pán Boh zaplať a požehnaj.