Oznamy pre veriacich

1. Úradné hodiny v kancelárii v týchto dňoch nie sú. Vybavujte iba dôležité veci.
2. V prípade nahlásenia pohrebu, či krstu alebo zaopatrenia chorého, volajte prosím na tel. číslo: 4464 370 alebo zazvoňte na hlásnik, ktorý je nad poštovou schránkou.
3. V prípade potreby vystavenia krstného listu (ak ste pokrstený (á) v našej farnosti), či už ku krstnému rodičovstvu alebo sobášu, nahláste nám telefonicky vaše údaje, a my pošleme tieto dokumenty na príslušnú farnosť elektronicky.
4. Upozorňujeme, že pri pohrebných obradoch je v tomto čase potrebné rešpektovať prítomnosť iba najbližších členov rodiny. Rovnako to platí aj pri vysluhovaní sviatosti krstu.
5. Vysluhovanie sviatosti zmierenia nie je možné hromadne. Kto by sa potreboval vyspovedať, prosíme volať na farské tel. číslo 4464 370 a dohodnúť sa s kňazom na dni a čase sv. spovede.
6. Bočný vchod do kostola (od kruhového objazdu) je otvorený každý deň od 8.30 hod. do 20.00 hod. večer k súkromnej adorácii, na ktorú vás pozývame. Aj tu dodržujme, prosím, od seba istý hygienický odstup.
7. My, vaši kňazi, vás chceme uistiť o našich modlitbách za vás, ešte viac v týchto časoch skúšky. Spájajme sa denne duchovne v modlitbe, zvlášť večer o 20.00 hod. Neklesajme na duchu, ale s pokorou a nádejou sa obracajme cez Máriu k Ježišovi a prosme o posilnenie dôvery v to, že Boh sa o nás všetkých postará. Vyzývame vás tiež k zodpovednosti voči iným ľuďom vo všetkom, čo každý deň robíme a kde sa nachádzajme.
8. Jeden druhého viac povzbudzujme a posilňujme. Nech nám nie je nikto ľahostajný, ale každému prejavme solidaritu a lásku.

Vaši duchovní otcovia: Štefan, Patrik a Michal