1. pôstny týždeň

Rozpis omší na 1. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. pôstnej nedeli prosíme rodiny Hrinovú, Fecenkovú, Antolíkovú a Štefaňákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždnibude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol sv. Františka – každý deň pol hodinu pred sv. omšou ráno a večer.
Filiálka Dlhé – v utorokpiatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriacich z Rodinnej oblasti).

3. V nasledujúcom týždni budú Jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný, čo sa týka pôstu, je pre každého veriaceho jeden deň. Obsahom kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia, ako aj konkrétne skutky lásky k blížnym. Jednou z foriem skutkov lásky je aj naša zbierka pre núdznych „Veľkonočný dar“. Prispieť môžeme vo farskom kostole do krabičky, ktorá je vzadu.

4. Na Prvú sobotu v mesiaci bude spoločný sv. ruženec vo farskom kostole i na filiálke Dlhé ako je zvykom.

5. Keďže sú pred nami jarné prázdniny, deti a mládež nebudú mať nasledujúci týždeň osobitné sv. omše.

7. V pôstnom období nás pozýva Centrum pre štúdium biblického sveta na cyklus prednášok na vybrané biblické témy. Uskutočnia sa každý utorok od 10.3.2020 až do konca marca v Katolíckom kultúrnom dome pri Bazilike vždy o 19.00 hod. Bližšie informácie nájdete na plagáte na výveske alebo na tomto odkaze.