19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 20. cezročnej nedeli prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú a Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V pondelok a stredu pred večernými sv. omšami od 18:00 hod. vo farskom kostole sa bude spovedať pred slávnosťou Výročia konsekrácie kostola.

3. V utorok 15. augusta budeme sláviť prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Vo farskom kostole bude okrem rannej a večernej sv. omše aj sv. omša o 16:30 hod., na filiálkach budú sv. omše takto: R. Oblasť o 17:00 hod., Dlhé o 18:00 hod.

4. Vo štvrtok 17. augusta budeme sláviť v našom farskom kostole sv. Františka z Assisi jeho okrúhle 20. výročie konsekrácie, ako aj 25. výročie vzniku našej farnosti. Hlavným celebrantom bude náš košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Sv. omša bude o 18:30 hod. Srdečne vás všetkých, bratia a sestry, pozývame na toto slávenie, keďže pre nás je to liturgickým stupňom slávnosť. Nechajme v tento večer ostatné práce a starosti a príďme sa spolu poďakovať za veľké Božie dobrodenia, ktoré sme dostali za tento čas existencie našej farnosti, ako aj kostola. Ranná sv. omša vo štvrtok nebude!