Autor: Lukáš

20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 21. cezročnej nedeli prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Srdečne vás pozývame na 5. Farský deň, ktorý sa uskutoční v sobotu od 15:30 hod. Pripravené je, tak ako každý rok, posedenie pre všetkých, farský guľáš, občerstvenie, súťaže a program pre všetky generácie, veľa atrakcií pre deti atď. Príďte všetci, aby sme sa aj takýmto spôsobom poďakovali za 25 rokov života našej farnosti. Zároveň vás prosíme, aby ste, ak môžte, farský deň podporili aj svojimi finančnými obetami. Krabička na tento účel je vzadu v kostole.

3. V sobotu (kvôli farskému dňu) NEBUDE večerná sv. omša a sľúbený úmysel bude odslúžený v nedeľu pri sv. omši o 6:30. Vďaka  za pochopenie.

4. K výročiam farnosti a kostola bola vydaná aj kniha, ktorá mapuje 25 rokov nášho života cez fotografie a text. Môžete si ju kúpiť v sakristii farského kostola – stojí 10,- €. Boli by sme radi, keby sa dostala do každej rodiny.

5. Nakoľko posledný augustový týždeň sú ešte voľné dni pre úmysly sv. omší, prosíme vás, ktorí chcete dať na sv. omšu, aby ste tak urobili počas nasledujúceho týždňa v sakristii.

Čítať viac

19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 20. cezročnej nedeli prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú a Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V pondelok a stredu pred večernými sv. omšami od 18:00 hod. vo farskom kostole sa bude spovedať pred slávnosťou Výročia konsekrácie kostola.

3. V utorok 15. augusta budeme sláviť prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Vo farskom kostole bude okrem rannej a večernej sv. omše aj sv. omša o 16:30 hod., na filiálkach budú sv. omše takto: R. Oblasť o 17:00 hod., Dlhé o 18:00 hod.

4. Vo štvrtok 17. augusta budeme sláviť v našom farskom kostole sv. Františka z Assisi jeho okrúhle 20. výročie konsekrácie, ako aj 25. výročie vzniku našej farnosti. Hlavným celebrantom bude náš košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Sv. omša bude o 18:30 hod. Srdečne vás všetkých, bratia a sestry, pozývame na toto slávenie, keďže pre nás je to liturgickým stupňom slávnosť. Nechajme v tento večer ostatné práce a starosti a príďme sa spolu poďakovať za veľké Božie dobrodenia, ktoré sme dostali za tento čas existencie našej farnosti, ako aj kostola. Ranná sv. omša vo štvrtok nebude!

Čítať viac