Autor Lukáš

5. pôstny týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej Kvetnej nedeli prosíme rodiny Hrinovú, Fecenkovú, Antolikovú a Štefaňákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok dopoludnia o 9:00 hod. bude väčšie upratovanie kostola pred Veľkou nocou. Prosíme vás, aby ste prišli pomôcť. Zvlášť prosíme mladších, ktorí ste doma alebo máte voľno. Vďaka už vopred za vašu ochotu.

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach v kostoloch našej farnosti Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska a Slovenská katolícka charita. K tejto téme si môžete zobrať aj letáčik s informáciami, ktorý je na stolíkoch za lavicami kostola. Prosíme o štedrosť na tento cieľ. Pán Boh zaplať.

4. Dávame vám do pozornosti, že veľké spovedanie pred sviatkami Veľkej noci, bude na filiálke Vranovské Dlhé v stredu od 16:30 do 17:30.

Spovedanie v našom farskom kostole sv. Františka bude v sobotu od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:30 do 17:00. Nakoľko v týždni budú naši kňazi spovedať okolité farnosti, nebude sa spovedať pred večernými sv. omšami vo farskom kostole.

5. Budúca nedeľa je Kvetná. Pri všetkých bohoslužbách sa budú v úvode požehnávať ratolesti. Pri sv. omši o 11:00 sa budú požehnávať ratolesti ako je zvykom pri obnovenom kríži vonku, odkiaľ pôjdeme procesiou do farského kostola. Pozývame vás zvlášť na túto svätú omšu. Doneste si na požehnanie svoje bahniatka.

6. Za lavicami vo farskom kostole sa nachádza krabička s názvom Veľkonočný dar. Prosíme vás o príspevok, ktorý každoročne smeruje núdznym a chudobnejším rodinám a jednotlivcom našej farnosti. Ktorí chcete pomôcť aj trvanlivými potravinami, môžete ich priniesť na faru po večerných sv. omšiach v pondelok a utorok.

7. Upozorňujeme vás, že nasledujúci víkend v noci zo soboty 24. marca na nedeľu 25. marca o 02. hodine sa mení čas zo zimného na letný. Hodinky si posuňte o hodinu dopredu. Nezaspime tak v nedeľu na sv. omšu.

8. Pre mládež – V sobotu 7. apríla 2018 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže ADSM v Humennom. Začiatok o 9:00 v Mestskej športovej hale, záver o 14:00 sv. omšou vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Viac informácií na výveske alebo na tomto odkaze.

Čítať viac

4. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. pôstnej nedeli prosíme rodiny Balberčákovú, Stolárikovú a Bižovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude v katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

3. V utorok je piate výročie zvolenia pápeža Františka. V tento deň sa zaňho intenzívnejšie modlime.

4. Na budúcu sobotu – 17. 3. o 9:30 hod. dopoludnia bude v Katechetickej miestnosti našej fary stretnutie snúbencov, ktorí príjmu sviatosť manželstva v tomto roku, s psychologičkou. Pozývame všetky snúbenecké páry, ktoré môžu prísť, aby túto náuku absolvovali.

5. Katolícka univerzita v Ružomberku oznamuje študentom, ktorí majú záujem prihlásiť sa na štúdium jednotlivých odborov jej fakúlt, aby si podali prihlášku na vysokoškolské štúdium do 30. 3. 2018. Ide konkrétne o fakulty – filozofickú, pedagogickú, teologickú a fakultu zdravotníctva, na ktorých sa študujú konkrétne odbory a študijné programy. Bližšie info je na plagáte pri vstupe do kostola alebo na web stránke univerzity.

6. Do pozornosti mladým dávame informáciu, že v sobotu 7. 4. 2018, teda po Veľkej noci, sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže našej Košickej arcidiecézy s o. arcibiskupom v Humennom. Mladí sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Viac informácií na tomto odkaze

7. Svätý Otec František schválil dekrét o mučeníctve Anny Kolesárovej. Bližšie info na zadnej strane Poverella alebo v tomto článku

Čítať viac

3. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. pôstnej nedeli prosíme rodiny Harakaľovú, Mudrákovú a Rákocyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Charitu, ktorá sa uskutočnila na prvú pôstnu nedeľu, činila v našej farnosti spolu 710,-€ (Farský kostol 547,80 €, Filiálka Dlhé 120,70 € a Filiálka Rodinná Oblasť 41,50 €). Úprimné Pán Boh zaplať za vaše finančné obety na tento cieľ.

3. Vo štvrtok nasledujúceho týždňa budú vo farskom kostole Dekanátne rekolekcie. Začnú sv. omšou o 9:00 hod. Z tohto dôvodu nebude (ako zvyčajne) ranná sv. omša. Úmysel rannej sv. omše bude slúžený na rekolekčnej sv. omši.

4. Pripomíname, že od piatka do nedele nasledujúceho týždňa, sa uskutoční Duchovná obnova žiakov 5.-7. ročníka základných škôl z našej farnosti. Prihlášky pre deti sú vzadu v kostole a vyplnené ich môžete priniesť do 7.3.2018 do sakristie, resp. rehoľným sestričkám. Pozývame deti na túto obnovu.

5. Budúcu sobotu 10. marca o 9:30 hod. bude vo farskom kostole ďalšia katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov v príprave na Prvé sv. prijímanie. Po tejto katechéze sa stretnú rodičia detí v Katechetickej miestnosti kvôli organizačným veciam slávnosti. Účasť všetkých je nutná!

Čítať viac

2. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. pôstnej nedeli prosíme rodiny Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

3. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol každý deň ráno od 6:00 do 6:30, večer od 17:15 do 18:00.

Filiálka Dlhépiatok od 16:45 do 18:00.

Filiálka Rodinná oblasť spolu s filiálkou Dlhé.

4. V piatok bude adorácia od 15:00 hod. a začne Korunkou Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu bude Prvá sobota v mesiaci marec. Ranné sv. omše vo farskom kostole a na filiálke Dlhé začnú ako obvykle modlitbou svätého ruženca.

6. V týždni, ktorý je pred nami, budú jarné prázdniny. Z tohto dôvodu nebudú sv. omše s deťmi v stredu, ani mládežnícka na Prvý piatok.

7. Do pozornosti dávame Duchovné obnovy detí základných škôl 5+6+7 ročníka, ktoré sa uskutočnia druhý marcový víkend.

Konkrétne takto: 5+6 ročník základných škôl v dňoch 9. – 10. 3. 2018, a tiež 6+7 ročník od 10. do 11. 3. 2018. Miesto duch. obnovy: CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ulici. Prihlášky (s inštrukciami) si môžu deti vyzdvihnúť vzadu na stolíku za lavicami a odovzdať ich v sakristii, či sestričkám najneskôr do 7. 3. 2018.

8. Dnes (v nedeľu) popoludní bude pobožnosť krížovej cesty. Vo farskom kostole14:30 hod., na filiálke Dlhé o 13:45 hod.

9. Ako v každom pôstnom období, aj teraz sa môžeme zapojiť do duchovnej iniciatívy Pôstna krabička pre Afriku 2018. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole na stolíku.

Čítať viac

1. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. pôstnej nedeli prosíme rodiny Bertovú, Kundravú a Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Počas pôstneho obdobia, ako každý rok, bude vo farskom kostole uložená pokladnička s názvom Veľkonočný dar. Akýmkoľvek finančným darom môžeme prispieť na pomoc našim bratom a sestrám z farnosti, ktorí sú v núdzi. Zároveň to môže byť pre nás jeden zo skutkov milosrdenstva a almužny, ktorá sa v pôste odporúča.

3. Nasledujúci piatok 23.2.2018 stanovil pápež František za Deň modlitieb a pôstu za pokoj predovšetkým na miestach, kde pretrvávajú ťažké vojnové konflikty – ide hlavne o Južný Sudán, Kongo, ale aj iné krajiny. Sme pozvaní aj v našej arcidiecéze zapojiť sa do týchto prosieb. Prosíme vás, aby ste obetovali v piatok svoje pôsty zvlášť na tento úmysel. Zároveň od 15:00 hod. do 17:30 bude vo farskom kostole vystavená Sviatosť Oltárna a modlitby Krížovej cesty v piatok obetujeme za pokoj vo svete.

4. Pripomíname, že každú stredu, pol hodiny pred sv. omšami, budú modlitby Krížovej cesty, ktoré sa budú modliť deti. V piatok zasa od 17:30 sa budú modliť pobožnosť Krížovej cesty mladí. Pozývame vás všetkých.

Čítať viac

6. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. pôstnej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dnes je svetový deň chorých. Sviatosť pomazania chorých sa bude udeľovať v našom farskom kostole v pondelok pri večernej sv. omši a na filiálke Dlhé v piatok pri sv. omši. K sviatosti pomazania pristúpia tí, ktorí neboli teraz počas misií, alebo tí, ktorým sa zdravotný stav zhoršil.

3. V utorok popoludní od 15.00 hod. do večernej sv. omše bude vo farskom kostole Zmierna poklona Sviatosti Oltárnej na konci fašiangov. Začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame vás k modlitbe.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

5. V stredu je Popolcová streda. Tento deň je dňom pokánia v celej Cirkvi. Zároveň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (Môžeme sa najesť len raz za deň dosýta, okrem toho dva krát za deň niečo menšie zajesť). Popolec sa bude udeľovať pri všetkých sv. omšiach. Stredou sa začína 40-dňové pôstne obdobie.

6. Z dôvodu Popolcovej stredy, sv. omša za účasti detí sa posúva na štvrtok večer 15. februára – téma č. 21: Nikodém a znovu sa narodiť (Jn 3,1-21).

7. Pobožnosť krížovej cesty vo FARSKOM KOSTOLE bude v pôste – každú stredu (modlia sa deti) a piatok (modlia sa birmovanci) o 17:30, v nedeľu o 14:30. Zároveň prosíme tých, ktorí by sa chceli zapojiť do modlitieb Krížovej cesty prednášaním zastavení (najmä nových lektorov), aby sa prihlásili v sakristii. Na filiálke DLHÉ pol hodinu pred sv. omšou v piatok a o 13:45 v nedeľu.

8. Na budúcu nedeľu – 1. Pôstnu, sa uskutoční vo všetkých kostoloch našej arcidiecézy Zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať vopred za milodary na tento cieľ.

Čítať viac

5. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 6.cezročnej nedeli prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú a Kislíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

4. V pondelok bude 1. Výročie obnovenia Ružencového bratstva na filiálke Dlhé. Pozývame všetkých vás, členov – ruženčiarov, z Dlhého, aby ste prišli na túto slávnostnú sv. omšu. O 17:30 začne slávnosť modlitbou sv. ruženca s kňazom.

5. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

6. Vo štvrtok budú rekolekcie dekanátu Vranov nad Topľou. Ranná sv. omša z tohto dôvodu nebude – bude o 9:00.

7. V sobotu o 9:30 hod. bude vo farskom kostole Katechéza rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť povinná.

8. Keďže sa veľmi rozmohlo – najmä v našom farskom kostole – rozprávanie nahlas pred a po sv. omšiach, prosíme vás, bratia a sestry, aby sme sa vrátili k úcte a posvätnému tichu v chráme. Podobne je to všade v iných kostoloch. Sme radi, že tvoríme spoločenstvo a spolu sa môžeme rozprávať, avšak prenesme tieto rozhovory pred dvere našich chrámov. Vo vnútri kostola sa stíšme a učme sa vnímať Božiu prítomnosť. Toto platí pre celý kostol (aj sakristiu a miestnosť pre rodičov s deťmi). Vďaka za vaše pochopenie tejto naliehavej prosby.

Čítať viac

Najkrajší chrám = čisté srdce

“Najkrajší chrám je čisté srdce, v ktorom prebýva Ježiš.”

Táto myšlienka bola mottom duchovnej obnovy štvrtákov, ktorá prebiehala 19. – 20. januára 2018 na CZŠ sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou. Chrám je dom Boží, miesto modlitby a oslavy Boha. Chrám je chrámom vtedy, keď v ňom býva Ježiš. Bez Ježiša môže byť peknou stavbou, kultúrnou pamiatkou, galériou … Aj naše srdce má byť chrámom, v ktorom prebýva Ježiš, aj v našom srdci má byť Ježiš  oslavovaný, aj naše srdce má byť krásne, čisté, dôstojné, ozdobené … a preto je potrebné stále sa oňho starať. Ako ? To sa všetci učili na duchovnej obnove. Fotogaléria z obnovy je dostupná na tomto odkaze.

Čítať viac

4. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kačmárovú, Zamborskú, Dzurkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol každý deň ráno od 6:00 do 6:30, večer od 17:15 do 18:00.

Filiálka Dlhé v piatok od 16:45 do 18:00.

Filiálka Rodinná oblasť vo štvrtok od 9:00 dopoludnia so žiakmi CSŠ.

3. V piatok bude adorácia od 15:00. a začne Korunkou Božieho milosrdenstva.

4. V piatok bude sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Pri sv. omši bude svätenie Hromničných sviec, ktoré si doneste všetci so sebou.

5. V sobotu bude Prvá sobota v mesiaci február. Ranné sv. omše vo farskom kostole a na filiálke Dlhé začnú ako obvykle modlitbou svätého ruženca. Nakoľko bude spomienka sv. Blažeja, bude pri sv. omšiach požehnanie hrdiel.

6. V sobotu dopoludnia od 9:30 bude prvý blok manželských náuk pre snúbencov, ktorí chcú prijať v tomto roku sviatosť manželstva. Prosíme, aby sa ho zúčastnili zvlášť tie páry, ktoré majú termín sobáša v prvom polroku.

7. Sviatosť birmovania sa bude v tomto roku u nás vysluhovať v nedeľu 27.mája o 11:00. Je to nedeľa Najsvätejšej Trojice.

Čítať viac