Autor Dominik

Svätý týždeň & Veľkonočná oktáva

AKTUALIZOVANÉ 2.4.2024

2. Aktualizovaný rozpis lektorov vo farskom kostole na mesiac Apríl je dostupný cez menu: Život vo Farnosti > Rozpis lektorov.


1. Pondelok 25.3.2024 o 9:00 bude veľké upratovanie farského kostola pred sviatkami Veľkej noci. Prosíme tých, ktorí sú doma, aby prišli a zapojili sa. Ďakujeme vopred za účasť.

2. Zbierka na opravu strechy farskej budovy Rotunda činila spolu 3478,60€. Úprimné Pán Boh zaplať každému, kto prispel.

3. Spoveď chorých pred Veľkou nocou bude v utorok 26.3.2024.

4. Od Veľkého piatku sa budeme modliť Deviatnik pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. V piatok 29.3.2024 & sobotu 30.3.2024 po spoločných Ranných chválach, nedeľu 31.3.2024 & pondelok 1.4.2024 o 7:45 pred rannou sv. omšou a v ďalšie dni pred večernou sv. omšou o 17:45.

5. Veľký Piatok je dňom pokánia a prísneho pôstu od mäsitých pokrmov. Raz za deň sa možno najesť dosýta, dvakrát zjesť niečo menšie. Pôstna disciplína platí pre dospelých. Zdržanie sa mäsa platí aj pre mladších.

6. Pozývame vás na celomestskú Krížovú cestu 29.3.2024 so začiatkom o 9:30 v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove.

7. Svätenie Veľkonočných jedál 2024:
Sobota 30.3.2024
15:30 Farský kostol & Filiálka Dlhé
16:00 Rodinná oblasť
Nedeľa 31.3.2024
7:00 Farský kostol

8. Veľkonočný pondelok (1.4.2024) nebude večerná sv. omša vo farskom kostole.

9. Zápis prvákov do CSŠ Vranov nad Topľou bude 11.4.2024 v priestoroch školy na Bernolákovej ulici.

Veľkonočné trojdnie vo farskom kostole 2024

Štvrtok 28.3.2024 Pánovej večere
Košice – Dóm sv. Alžbety:
9:30 Svätá omša svätenia olejov

Farský kostol:
18:00 Svätá omša na Pamiatku Pánovej večere
# Poklona v bočnej kaplnke bude do 20:30.

Piatok 29.3.2024 utrpenia Pána
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove:
9:30 Krížová cesta ulicami mesta Vranov
Farský kostol:

7:30 Ranné chvály spolu s veriacimi v bočnej kaplnke
15:00 Obrady Umučenia a smrti Pána Ježiša Krista
# Poklona pri Božom hrobe bude do 22:00.

Sobota 30.3.2024 vigília Pánovho zmŕtvychvstania
Farský kostol:
7:30 Ranné chvály spolu s veriacimi v bočnej kaplnke
15:30 Požehnanie jedál v areáli farského dvora & na Filiálke Dlhé
16:00 Požehnanie jedál na Rodinnej oblasti
18:15 Ukončenie poklony pri Božom hrobe
18:30 Veľkonočná vigília so sprievodom Vzkriesenia

Nedeľa 31.3.2024 Pánovho zmŕtvychvstania
Farský kostol:
7:00 Požehnanie jedál vo farskom kostole
Sväté omše: 8:00 | 9:30 | 11:00 | 18:30

Pondelok 1.4.2024 vo Veľkonečnej oktáve
Farský kostol:
Sväté omše: 8:00 | 9:30 | 11:00

Čítať viac

5. pôstny týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Fialovú, Fecenkovú, Štefankovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali traja bohuznámi 20€, 50€, a 200€ a bohuznáma na opravu strechy 50€.  Pán Boh zaplať.

3. V nedeľu (17.3.2024) je vo farskom kostole zbierka na opravu strechy a výmenu krytiny na našej Pastoračnej budove – Rotunde. Dôvodom opravy je havarijný stav súvisiaci so zatekaním do budovy. Práce by sa mali začať o týždeň. Prosíme preto o štedrosť pri tejto zbierke. Vopred vyslovujeme vďačnosť za každý dar.

4. Nedeľa (24.3.2024) je Kvetnou nedeľou. Pred začatím svätých omší sa požehnávajú ratolesti, ktoré prosíme, aby ste si priniesli so sebou do kostola. Požehnanie ratolestí so slávnostným sprievodom od kríža pri parkovisku bude pred sv. omšou o 11:00 hod.

5. V týždni pred Veľkonočnými sviatkami budeme spovedať chorých. Tento týždeň (18. – 22.3.2024) môžete v sakristii nahlásiť chorých, ktorí sa chcú vyspovedať a ku ktorým nechodíme každý prvý piatok.

6. V utorok po večernej sv. omši vo farskom kostole bude stretnutie Pastoračnej rady. Jej členov prosíme o účasť.

7. Každú pôstnu nedeľu o 14:00 hod. je vo farskom kostole cyklus Pôstnych kázní na tému: Sviatosť zmierenia.
Po skončení kázne je o 14:30 hod. Krížová cesta.

8. V našej farnosti môžeme podporiť núdzne rodiny cez zbierku „Veľkonočný dar“. Pokladnička je vzadu v našom farskom kostole.

Spovedanie pred Veľkou Nocou 2024

Pondelok 18.3.2024
16:30 – 17:30
Kučín, Poša, Rakovec n.O.

Utorok 19.3.2024
Na tento deň pripadá slávnosť sv. Jozefa, preto nespovedáme.

Streda 20.3.2024
16:30 – 17:30
Nižný Hrabovec, Vranov n.T. – Dlhé

Štvrtok 21.3.2024
16:00 – 17:30
Hencovce

Piatok 22.3.2024
16:00 – 17:30
Nižný Hrušov

Sobota 23.3.2024
9:00 – 11:30 & 14:30 – 17:00
Vranov n.T. – Juh

Nedeľa 24.3.2024
15:00 – 17:30
Vranov n.T. – Sever Bazilika

Keďže od pondelka naši kňazi budú spovedať po okolí, tak pred večernými sv. omšami nebudú spovedať vo farskom kostole.

Čítať viac