4. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola v stredu večer po sv. omši prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú a Kislíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali chrám k dnešnej nedeli.

2. Dávame do pozornosti, že počas lockdownu, teda do 10. januára 2021 sú verejné bohoslužby povolené, ale s výrazným obmedzením. V kostole sa môže iba sedieť, nie stáť. Zároveň platí, že obsadiť možno len 25% kapacity kostola. Znamená to, že každá druhá lavica za sebou musí byť prázdna.
V lavici, v ktorej budete sedieť, sa musí sedieť šachovnicovo, teda každé druhé miesto bude prázdne (neobsadené)! 
Rešpektujme tieto pravidlá. 

Prosíme tiež chorých a ľudí s príznakmi respiračných chorôb, aby v tomto čase zostali doma. Zvlášť to platí pre tých, ktorí vedia, že sú covid-19 pozitívni, alebo majú zostať v karanténe!

3. V súvislosti so zníženou kapacitou kostola dopĺňame ešte jednu sv. omšu na vigíliu Narodenia Pána, vo štvrtok večer o 21:30 hod., okrem sv. omší, ktoré sú každý rok, teda o 16:00 hod. a 24:00 hod. Prosíme však, aby na sv. omšu o 16:00 hod. prišli rodičia s deťmi.
Ostatní využite ďalšie sv. omše, zvlášť polnočnú.

4. Vianočné sv. prijímanie naši kňazi zanesú chorým v stredu dopoludnia. V sakristii môžete nahlásiť do pondelka večera na spoveď aj tých, ku ktorým kňazi nechodia každý mesiac. Prosíme zanechať presnú adresu.

5. Betlehemské svetlo si budete môcť zažať vo farskom kostole v zádverí. Prinesieme ho v pondelok večer a bude k dispozícii do štvrtku. 

6. Časopis Poverello vydávame teraz ako dvojčíslo. Môžete nájsť tabuľky s liturgickým programom na dva týždne. Zároveň je vnútri vložená aj Modlitba pri Štedrej večeriProsíme vás, aby ste sa ju pomodlili spoločne vo svojich rodinách.