33. cezročný týždeň

1.Na upratovanie kostola  k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol naposledy.

2. Ďakujeme darcom, ktorí doteraz prispeli na potreby nášho farského chrámu, či už cez farský účet alebo priamo hotovosťou. Ponúkame možnosť prispieť aj vám ostatným. Číslo účtu je SK15 0200 0000 0030 3648 5058

3. Rozhodnutím Vlády SR a KBS sa od zajtra (od pondelka 16. 11.) znova otvárajú kostoly k verejným bohoslužbám. Počet veriacich, prítomných  na sv. omši, je stanovený na polovicu kapacity kostola. Sedieť je možné v každej lavici, ale pri sedení v laviciach dodržte, prosíme, tzv šachovnicové sedenie, teda tak aby ste mali miesto vedľa seba a pred sebou voľné.
Zároveň dávame do pozornosti, že sa znova vrátime v našom farskom kostole k riadnym časom sv. omší cez týždeň (6:30 a 18:00 hod.), ako aj v nedeľu.
V nedeľu bude okrem toho na filiálke Dlhé doplnená ešte jedna sv. omša o 8:00 hod. pre seniorov. Počas týždňa môžete využiť možnosť vyspovedať sa pol hodiny pred sv. omšami.

4.  Budúcu nedeľu budeme mať slávnosť Krista Kráľa. Je to posledná nedeľa cirkevného roka Po každej sv. omši bude osobitná pobožnosť a Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu Ježišovmu pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Kto sa jej zúčastní, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

5. V nasledujúcom týždni od 16.11 do 22.11.2020 bude prebiehať Týždeň Cirkvi pre mládež, ktorý pripravilo ACM, UPC a Rada pre mládež KBS. Tento rok to bude pre terajšiu situáciu online formou. Pozývame mládež k sledovaniu týchto prenosov cez facebook ACM, UPC alebo Domček. Zároveň mladých vyzývame, aby ste sa zapojili do modlitieb mladých za mladých. Prihlásiť sa môžete do modlitbovej reťaze na tomto odkaze.