33. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Krista Kráľa prosíme rodiny Čečkovu, Eliášovu a Ocilkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

3. Dnešný deň (nedeľa) si pripomíname presne 30. výročie od chvíle tzv. Nežnej revolúcie. Na znak vďačnosti za dar slobody, ktorým sme dostali aj možnosť slobodne vyznávať svoju vieru, sa dnes podvečer o 17:00 hod. rozozvučia po celom Slovensku zvony našich kostolov.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

5. Nasledujúci piatok – sobotu sa uskutoční duchovná obnova žiakov 4. ročníka základných škôl z našej farnosti. Bude v budove CZŠ na Bernolákovej. Kto by sa chcel zúčastniť, prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

6. Od dnešnej do budúcej nedele je vyhlásený vo svete Týždeň duchovnej pomoci prenasledovaným kresťanom. Konkrétne sa do neho zapojíme aj v našej farnosti tým, že štvrtkovú adoráciu vo farskom kostole, aj na filiálke Dlhé obetujeme v modlitbách na tento úmysel.

7. Miništrantom dávame do pozornosti, že vo štvrtok o 16:00 hod. bude miništrantské stretnutie na fare.

8. Pozývame k pomoci deťom a chudobným z Ukrajiny zbierkou trvanlivých potravín, školských potrieb, hygienických potrieb a iných, alebo finančne. Bližšie informácie nájdete na plagáte. V stredu po večernej sv. omši od 19:00 do 19:30 bude možnosť doniesť tieto veci na faru zozadu, cez farský dvor.