5. pôstny týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej Kvetnej nedeli prosíme rodiny Hrinovú, Fecenkovú, Antolikovú a Štefaňákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok dopoludnia o 9:00 hod. bude väčšie upratovanie kostola pred Veľkou nocou. Prosíme vás, aby ste prišli pomôcť. Zvlášť prosíme mladších, ktorí ste doma alebo máte voľno. Vďaka už vopred za vašu ochotu.

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach v kostoloch našej farnosti Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska a Slovenská katolícka charita. K tejto téme si môžete zobrať aj letáčik s informáciami, ktorý je na stolíkoch za lavicami kostola. Prosíme o štedrosť na tento cieľ. Pán Boh zaplať.

4. Dávame vám do pozornosti, že veľké spovedanie pred sviatkami Veľkej noci, bude na filiálke Vranovské Dlhé v stredu od 16:30 do 17:30.

Spovedanie v našom farskom kostole sv. Františka bude v sobotu od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:30 do 17:00. Nakoľko v týždni budú naši kňazi spovedať okolité farnosti, nebude sa spovedať pred večernými sv. omšami vo farskom kostole.

5. Budúca nedeľa je Kvetná. Pri všetkých bohoslužbách sa budú v úvode požehnávať ratolesti. Pri sv. omši o 11:00 sa budú požehnávať ratolesti ako je zvykom pri obnovenom kríži vonku, odkiaľ pôjdeme procesiou do farského kostola. Pozývame vás zvlášť na túto svätú omšu. Doneste si na požehnanie svoje bahniatka.

6. Za lavicami vo farskom kostole sa nachádza krabička s názvom Veľkonočný dar. Prosíme vás o príspevok, ktorý každoročne smeruje núdznym a chudobnejším rodinám a jednotlivcom našej farnosti. Ktorí chcete pomôcť aj trvanlivými potravinami, môžete ich priniesť na faru po večerných sv. omšiach v pondelok a utorok.

7. Upozorňujeme vás, že nasledujúci víkend v noci zo soboty 24. marca na nedeľu 25. marca o 02. hodine sa mení čas zo zimného na letný. Hodinky si posuňte o hodinu dopredu. Nezaspime tak v nedeľu na sv. omšu.

8. Pre mládež – V sobotu 7. apríla 2018 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže ADSM v Humennom. Začiatok o 9:00 v Mestskej športovej hale, záver o 14:00 sv. omšou vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Viac informácií na výveske alebo na tomto odkaze.

Čítať viac

4. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. pôstnej nedeli prosíme rodiny Balberčákovú, Stolárikovú a Bižovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude v katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

3. V utorok je piate výročie zvolenia pápeža Františka. V tento deň sa zaňho intenzívnejšie modlime.

4. Na budúcu sobotu – 17. 3. o 9:30 hod. dopoludnia bude v Katechetickej miestnosti našej fary stretnutie snúbencov, ktorí príjmu sviatosť manželstva v tomto roku, s psychologičkou. Pozývame všetky snúbenecké páry, ktoré môžu prísť, aby túto náuku absolvovali.

5. Katolícka univerzita v Ružomberku oznamuje študentom, ktorí majú záujem prihlásiť sa na štúdium jednotlivých odborov jej fakúlt, aby si podali prihlášku na vysokoškolské štúdium do 30. 3. 2018. Ide konkrétne o fakulty – filozofickú, pedagogickú, teologickú a fakultu zdravotníctva, na ktorých sa študujú konkrétne odbory a študijné programy. Bližšie info je na plagáte pri vstupe do kostola alebo na web stránke univerzity.

6. Do pozornosti mladým dávame informáciu, že v sobotu 7. 4. 2018, teda po Veľkej noci, sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže našej Košickej arcidiecézy s o. arcibiskupom v Humennom. Mladí sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Viac informácií na tomto odkaze

7. Svätý Otec František schválil dekrét o mučeníctve Anny Kolesárovej. Bližšie info na zadnej strane Poverella alebo v tomto článku

Čítať viac

3. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. pôstnej nedeli prosíme rodiny Harakaľovú, Mudrákovú a Rákocyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Charitu, ktorá sa uskutočnila na prvú pôstnu nedeľu, činila v našej farnosti spolu 710,-€ (Farský kostol 547,80 €, Filiálka Dlhé 120,70 € a Filiálka Rodinná Oblasť 41,50 €). Úprimné Pán Boh zaplať za vaše finančné obety na tento cieľ.

3. Vo štvrtok nasledujúceho týždňa budú vo farskom kostole Dekanátne rekolekcie. Začnú sv. omšou o 9:00 hod. Z tohto dôvodu nebude (ako zvyčajne) ranná sv. omša. Úmysel rannej sv. omše bude slúžený na rekolekčnej sv. omši.

4. Pripomíname, že od piatka do nedele nasledujúceho týždňa, sa uskutoční Duchovná obnova žiakov 5.-7. ročníka základných škôl z našej farnosti. Prihlášky pre deti sú vzadu v kostole a vyplnené ich môžete priniesť do 7.3.2018 do sakristie, resp. rehoľným sestričkám. Pozývame deti na túto obnovu.

5. Budúcu sobotu 10. marca o 9:30 hod. bude vo farskom kostole ďalšia katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov v príprave na Prvé sv. prijímanie. Po tejto katechéze sa stretnú rodičia detí v Katechetickej miestnosti kvôli organizačným veciam slávnosti. Účasť všetkých je nutná!

Čítať viac

2. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. pôstnej nedeli prosíme rodiny Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

3. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol každý deň ráno od 6:00 do 6:30, večer od 17:15 do 18:00.

Filiálka Dlhépiatok od 16:45 do 18:00.

Filiálka Rodinná oblasť spolu s filiálkou Dlhé.

4. V piatok bude adorácia od 15:00 hod. a začne Korunkou Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu bude Prvá sobota v mesiaci marec. Ranné sv. omše vo farskom kostole a na filiálke Dlhé začnú ako obvykle modlitbou svätého ruženca.

6. V týždni, ktorý je pred nami, budú jarné prázdniny. Z tohto dôvodu nebudú sv. omše s deťmi v stredu, ani mládežnícka na Prvý piatok.

7. Do pozornosti dávame Duchovné obnovy detí základných škôl 5+6+7 ročníka, ktoré sa uskutočnia druhý marcový víkend.

Konkrétne takto: 5+6 ročník základných škôl v dňoch 9. – 10. 3. 2018, a tiež 6+7 ročník od 10. do 11. 3. 2018. Miesto duch. obnovy: CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ulici. Prihlášky (s inštrukciami) si môžu deti vyzdvihnúť vzadu na stolíku za lavicami a odovzdať ich v sakristii, či sestričkám najneskôr do 7. 3. 2018.

8. Dnes (v nedeľu) popoludní bude pobožnosť krížovej cesty. Vo farskom kostole14:30 hod., na filiálke Dlhé o 13:45 hod.

9. Ako v každom pôstnom období, aj teraz sa môžeme zapojiť do duchovnej iniciatívy Pôstna krabička pre Afriku 2018. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole na stolíku.

Čítať viac

1. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. pôstnej nedeli prosíme rodiny Bertovú, Kundravú a Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Počas pôstneho obdobia, ako každý rok, bude vo farskom kostole uložená pokladnička s názvom Veľkonočný dar. Akýmkoľvek finančným darom môžeme prispieť na pomoc našim bratom a sestrám z farnosti, ktorí sú v núdzi. Zároveň to môže byť pre nás jeden zo skutkov milosrdenstva a almužny, ktorá sa v pôste odporúča.

3. Nasledujúci piatok 23.2.2018 stanovil pápež František za Deň modlitieb a pôstu za pokoj predovšetkým na miestach, kde pretrvávajú ťažké vojnové konflikty – ide hlavne o Južný Sudán, Kongo, ale aj iné krajiny. Sme pozvaní aj v našej arcidiecéze zapojiť sa do týchto prosieb. Prosíme vás, aby ste obetovali v piatok svoje pôsty zvlášť na tento úmysel. Zároveň od 15:00 hod. do 17:30 bude vo farskom kostole vystavená Sviatosť Oltárna a modlitby Krížovej cesty v piatok obetujeme za pokoj vo svete.

4. Pripomíname, že každú stredu, pol hodiny pred sv. omšami, budú modlitby Krížovej cesty, ktoré sa budú modliť deti. V piatok zasa od 17:30 sa budú modliť pobožnosť Krížovej cesty mladí. Pozývame vás všetkých.

Čítať viac

6. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. pôstnej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dnes je svetový deň chorých. Sviatosť pomazania chorých sa bude udeľovať v našom farskom kostole v pondelok pri večernej sv. omši a na filiálke Dlhé v piatok pri sv. omši. K sviatosti pomazania pristúpia tí, ktorí neboli teraz počas misií, alebo tí, ktorým sa zdravotný stav zhoršil.

3. V utorok popoludní od 15.00 hod. do večernej sv. omše bude vo farskom kostole Zmierna poklona Sviatosti Oltárnej na konci fašiangov. Začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame vás k modlitbe.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

5. V stredu je Popolcová streda. Tento deň je dňom pokánia v celej Cirkvi. Zároveň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (Môžeme sa najesť len raz za deň dosýta, okrem toho dva krát za deň niečo menšie zajesť). Popolec sa bude udeľovať pri všetkých sv. omšiach. Stredou sa začína 40-dňové pôstne obdobie.

6. Z dôvodu Popolcovej stredy, sv. omša za účasti detí sa posúva na štvrtok večer 15. februára – téma č. 21: Nikodém a znovu sa narodiť (Jn 3,1-21).

7. Pobožnosť krížovej cesty vo FARSKOM KOSTOLE bude v pôste – každú stredu (modlia sa deti) a piatok (modlia sa birmovanci) o 17:30, v nedeľu o 14:30. Zároveň prosíme tých, ktorí by sa chceli zapojiť do modlitieb Krížovej cesty prednášaním zastavení (najmä nových lektorov), aby sa prihlásili v sakristii. Na filiálke DLHÉ pol hodinu pred sv. omšou v piatok a o 13:45 v nedeľu.

8. Na budúcu nedeľu – 1. Pôstnu, sa uskutoční vo všetkých kostoloch našej arcidiecézy Zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať vopred za milodary na tento cieľ.

Čítať viac

5. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 6.cezročnej nedeli prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú a Kislíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

4. V pondelok bude 1. Výročie obnovenia Ružencového bratstva na filiálke Dlhé. Pozývame všetkých vás, členov – ruženčiarov, z Dlhého, aby ste prišli na túto slávnostnú sv. omšu. O 17:30 začne slávnosť modlitbou sv. ruženca s kňazom.

5. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

6. Vo štvrtok budú rekolekcie dekanátu Vranov nad Topľou. Ranná sv. omša z tohto dôvodu nebude – bude o 9:00.

7. V sobotu o 9:30 hod. bude vo farskom kostole Katechéza rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť povinná.

8. Keďže sa veľmi rozmohlo – najmä v našom farskom kostole – rozprávanie nahlas pred a po sv. omšiach, prosíme vás, bratia a sestry, aby sme sa vrátili k úcte a posvätnému tichu v chráme. Podobne je to všade v iných kostoloch. Sme radi, že tvoríme spoločenstvo a spolu sa môžeme rozprávať, avšak prenesme tieto rozhovory pred dvere našich chrámov. Vo vnútri kostola sa stíšme a učme sa vnímať Božiu prítomnosť. Toto platí pre celý kostol (aj sakristiu a miestnosť pre rodičov s deťmi). Vďaka za vaše pochopenie tejto naliehavej prosby.

Čítať viac

Najkrajší chrám = čisté srdce

“Najkrajší chrám je čisté srdce, v ktorom prebýva Ježiš.”

Táto myšlienka bola mottom duchovnej obnovy štvrtákov, ktorá prebiehala 19. – 20. januára 2018 na CZŠ sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou. Chrám je dom Boží, miesto modlitby a oslavy Boha. Chrám je chrámom vtedy, keď v ňom býva Ježiš. Bez Ježiša môže byť peknou stavbou, kultúrnou pamiatkou, galériou … Aj naše srdce má byť chrámom, v ktorom prebýva Ježiš, aj v našom srdci má byť Ježiš  oslavovaný, aj naše srdce má byť krásne, čisté, dôstojné, ozdobené … a preto je potrebné stále sa oňho starať. Ako ? To sa všetci učili na duchovnej obnove. Fotogaléria z obnovy je dostupná na tomto odkaze.

Čítať viac

4. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kačmárovú, Zamborskú, Dzurkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol každý deň ráno od 6:00 do 6:30, večer od 17:15 do 18:00.

Filiálka Dlhé v piatok od 16:45 do 18:00.

Filiálka Rodinná oblasť vo štvrtok od 9:00 dopoludnia so žiakmi CSŠ.

3. V piatok bude adorácia od 15:00. a začne Korunkou Božieho milosrdenstva.

4. V piatok bude sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Pri sv. omši bude svätenie Hromničných sviec, ktoré si doneste všetci so sebou.

5. V sobotu bude Prvá sobota v mesiaci február. Ranné sv. omše vo farskom kostole a na filiálke Dlhé začnú ako obvykle modlitbou svätého ruženca. Nakoľko bude spomienka sv. Blažeja, bude pri sv. omšiach požehnanie hrdiel.

6. V sobotu dopoludnia od 9:30 bude prvý blok manželských náuk pre snúbencov, ktorí chcú prijať v tomto roku sviatosť manželstva. Prosíme, aby sa ho zúčastnili zvlášť tie páry, ktoré majú termín sobáša v prvom polroku.

7. Sviatosť birmovania sa bude v tomto roku u nás vysluhovať v nedeľu 27.mája o 11:00. Je to nedeľa Najsvätejšej Trojice.

Čítať viac

Otázky pre prvoprijímajúcich

Otázky na stiahnutie TU

Otázky a odpovede – Prvé sväté prijímanie – 1. časť

1. Ako sa nazýva naše náboženstvo? – Naše náboženstvo je kresťansko-katolícke. Sme kresťania katolíci.
2. Kto je Boh? – Boh je Pán celého sveta a náš nebeský Otec.
3. Či je viac ako jeden Boh? – Boh je len jeden.
4. Koľko osôb je v jednom Bohu? – V Bohu sú tri Božské osoby – Otec, Syn a Duch Svätý.
5. Čo robíme, keď sa modlíme? – Keď sa modlíme, rozprávame sa s Pánom Bohom.
6. Ako nazývame Tri Božské osoby jedným menom? – Jedným menom ich nazývame Najsvätejšia Trojica.
7. Odkedy je a dokedy bude Boh? – Boh vždy bol, je a bude, lebo Boh je večný.
8. Odkiaľ vieme, že existuje Boh? – Rozum nám hovorí, že Boh existuje, lebo svet musel niekto stvoriť. Okrem toho nám hovorí o Bohu aj Sväté Písmo.
9. Kto stvoril svet? – Svet stvoril Boh.
10. Ktoré sú rozumové stvorenia Boha? – Rozumové stvorenia sú anjeli a ľudia.
11. Kto sú anjeli? – Anjeli sú duchovné stvorenia, ktoré stvoril Boh. Majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo.
12. Akých poznáme anjelov? – Dobrých a zlých.
13. Akí boli anjeli na počiatku? – Všetci boli dobrí. Zlými sa stali niektorí vtedy, keď sa postavili proti Bohu a spáchali hriech.
14. Čo chcú dobrí anjeli? – Dobrí anjeli nás chránia a chcú, aby sme sa dostali do neba.
15. Čo chcú zlí anjeli? – Zlí anjeli chcú, aby sme robili zlo a tak sa dostali do večného zatratenia.
16. Akú úlohu plnia často anjeli? – Sú to poslovia Božej vôle.
17. Z čoho pozostáva človek? – Človek pozostáva zo smrteľného tela a nesmrteľnej duše.
18. Kto stvoril prvých ľudí? – Prvých ľudí stvoril Boh.
19. Aká je ľudská duša? – Je neviditeľná a nesmrteľná.
20. Načo sme na svete? – Na svete sme na to, aby sme Pána Boha poznali, jeho milovali, jemu svojím životom slúžili a tak sa dostali do neba.
21. Ako sa volali prví ľudia, ktorých Boh stvoril? – Volali sa Adam a Eva
22. Ako žili prví ľudia na začiatku? – Prví ľudia žili šťastne, nemuseli trpieť ani zomrieť.
23. Prečo stratili prví ľudia túto blaženosť? – Stratili ju preto, lebo spáchali hriech.
24. Kto spácha hriech? – Hriech spácha ten, kto vedome a dobrovoľne prestúpi Božie prikázanie.
25. Ako rozlišujeme hriechy? – Rozlišujeme ich sa na smrteľné, čiže ťažké a všedné, čiže ľahké.
26. Ako sa volá hriech prvých ľudí? – Volá sa dedičný hriech, lebo prechádza od prvých ľudí na každého človeka. S týmto hriechom sme sa narodili.
27. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi po prvom hriechu? – Zmiloval sa tak, že nám poslal Vykupiteľa z hriechov, Ježiša Krista.
28. Koho si vyvolil Boh za matku Pána Ježiša? – Vyvolil sa Pannu Máriu.
29. Koho si vyvolil Boh za pozemského otca Pána Ježiša? – Vyvolil si Svätého Jozefa.
30. Čo znamená meno Ježiš? – Meno Ježiš znamená Spasiteľ alebo Vykupiteľ.
31. Čo znamená meno Kristus? – Meno Kristus znamená Pomazaný.
32. Koho máme vidieť v Ježišovi? – Máme v ňom vidieť opravdivého Boha a opravdivého človeka.
33. Kde sa narodil Ježiš a kde bol vychovávaný? – Narodil sa v Betleheme a vychovávaný bol v Nazarete.

Otázky a odpovede – Prvé sväté prijímanie – 2. časť

34. Kto to bol Kain a Ábel? – Boli to deti Adama a Evy
35. Prečo zabil Kain svojho brata Ábela? – Zabil ho zo závisti a nenávisti, lebo Bohu sa viac páčila obeta Ábela, ako Kainova obeta
36. Čo sa stane s dobrými a čo so zlými po smrti? – Dobrí budú odmenení nebom a zlí budú odsúdení k večnému zatrateniu.
37. Kedy veríme v Boha? – Vtedy, keď žijeme podľa jeho prikázaní a podľa jeho slova.
38. V čom nám bol podobný Ježiš? – Bol nám podobný vo všetkom, okrem hriechu
39. Čomu nás učí pozemský život Pána Ježiša? – Učí nás poslušnosti, modlitbe a statočnej práci
40. Čo učil Pán Ježiš? – Učil všetko, čo máme veriť a konať, aby sme boli spasení
41. Kto spísal učenie Pána Ježiša? – Učenie Pána Ježiša spísali štyria evanjelisti – Marek, Matúš, Lukáš a Ján
42. Ako znie hlavné Ježišovo prikázanie? – Znie takto: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a zo všetkých svojich síl, a milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého
43. Kedy milujeme Boha nadovšetko? – Vtedy, keď ho máme radšej, ako všetko ostatné a keď sa snažíme plniť jeho vôľu
44. Čím potvrdil Ježiš pravdivosť svojho učenia? – Potvrdil ho zázrakmi, ktoré urobil
45. Čo urobil Pán Ježiš pri Poslednej večeri? – Premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv. Obetoval prvú svätú omšu.
46. Kto dostal od Ježiša moc premieňať chlieb a víno na jeho telo a krv? – Túto moc dostali apoštoli, ktorí ju odovzdali biskupom, a tí kňazom
47. Kto je to Duch Svätý? – Duch Svätý je tretia Božská osoba, opravdivý Boh s Otcom i Synom
48. Kedy zostúpil Duch Svätý na apoštolov? – Zostúpil na nich na sviatok Turíc
49. Kedy dostávame dar Ducha Svätého my? – Dostávame ho zvlášť pri sviatosti birmovania
50. Kde sa nachádzajú pravdy nášho náboženstva? – V Katechizme, ale aj vo Svätom Písme
51. Ako sa delia knihy Svätého Písma? – Delia sa na knihy Starého a Nového Zákona
52. Ktoré sú knihy Nového Zákona? – Sú to štyri evanjeliá, Skutky apoštolov, listy apoštolov a Zjavenie sv. apoštola Jána
53. Ako znie 6 Hlavných právd viery? – Pozri sa do učebnice náboženstva vzadu
54. Vymenuj 7 Sviatostí? – Krst, Birmovanie, Sviatosť Oltárna, Sviatosť zmierenia, Pomazanie chorých, Posvätenie kňazstva, Manželstvo
55. Čo sú to sviatosti? – Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré ustanovil Ježiš Kristus, aby nimi privádzal do ľudských duší neviditeľnú milosť Božiu
56. Čo je to krst? – Je to prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorá zmýva dedičný hriech, robí nás Božími deťmi a členmi Cirkvi
57. Čo je to sviatosť zmierenia? – Je to sviatosť, v ktorej nám Boh prostredníctvom kňaza odpúšťa hriechy
58. Čo budem robiť pri spytovaní svedomia? – Budem rozmýšľať nad tým, aké hriechy som spáchal
59. Z ktorých hriechov sa musíme určite vyspovedať? – Z ťažkých hriechov
60. Čo je to ľútosť? – Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi

Otázky a odpovede – Prvé sväté prijímanie – 3. časť

61. Ktoré sú hlavné časti svätej omše? – Je to bohoslužba slova a bohoslužba obety.
62. Ako sa máme zúčastňovať na svätej omši? – Tak, že máme dobre počúvať čítania Božieho slova, spoločne sa modliť a spievať, obetovať samých seba Bohu a ísť na sväté prijímanie.
63. V akom stave máme byť pred svätým prijímaním? – Máme byť v stave milosti.
64. Kedy sme v stave milosti? – Vtedy, keď nemáme na duši ťažký hriech.
65. Môžeme pristúpiť k svätému prijímaniu so všednými hriechmi? – Môžeme, ale máme ich najprv oľutovať.
66. Čo treba urobiť pred a po svätom prijímaní? – Treba sa pomodliť.
67. Čo treba zachovať, ak chceme ísť na sväté prijímanie? – Je treba zachovať to, že hodinu pred svätým prijímaním nemáme nič jesť a okrem čistej vody ani nič piť.
68. Čo poviem, keď mi kňaz podá svätú Hostiu? – Na slová kňaza „Telo Kristovo“, odpoviem „Amen“.
69. Čo je Cirkev? – Je to spoločenstvo Božieho ľudu.
70. Kto založil Cirkev? – Založil ju Ježiš Kristus.
71. Na čo založil Ježiš Cirkev? – Na to, aby viedla ľudí k spáse.
72. Kto vedie Cirkev? – Vedú ju nástupcovia apoštolov, teda pápež a biskupi.
73. Kto pomáha biskupom v ich službe? – Sú to kňazi, ktorí sú pastiermi Božieho ľudu.
74. Aké znaky má Cirkev Kristova? – Je jedna, svätá, všeobecná a apoštolská.
75. Kto môže vysluhovať sviatosti? – Väčšinu sviatostí iba kňazi, len manželstvo si vysluhujú manželia.
76. Či sa treba modliť? – Modliť sa treba, lebo aj sám Ježiš sa modlil a bez modlitby sa nemôžeme páčiť Bohu.
77. Prečo sa máme modliť? – Preto, aby sme modlitbou Boha oslávili, aby sme mu ďakovali, odprosovali ho a prosili o pomoc.
78. Kedy sa máme modliť? – Modliť sa máme hlavne ráno a večer, ale podľa možností aj predjedlom a po jedle, na obed na Anjel Pána a pri iných príležitostiach.
79. Ako sa môžeme modliť? – Modliť sa môžeme potichu alebo nahlas, sami alebo spoločne.
80. Za koho sa máme často modliť? – Za našich rodičov a príbuzných, ale aj sami za seba.
81. Čo je to svätá omša? – Je to verejná bohoslužba Cirkvi.
82. Ktorý je najväčší sviatok cirkevného roka? – Je to Veľká noc.
83. Kedy sa máme zúčastniť určite na svätej omši? – Hlavne v nedeľu a v prikázané sviatky.
84. Čo je to kostol? – Je to Dom Boží a domov Božieho ľudu tu na zemi.
85. Kto sú to svätí? – Sú to ľudia, ktorí žili podľa Božej vôle a tak sa páčili Bohu.
86. Prečo si spomedzi svätých najviac uctievame Pannu Máriu? – Preto, lebo ona je matkou Pána Ježiša a našou nebeskou matkou.
87. Čo máme vedieť o smrti človeka? – To, že smrť nie je pre človeka koniec, ale prechod z pozemského do večného života.
88. Čo bude po smrti? – Začne sa nový život: pre dobrých to bude život blaženosti, pre zlých to bude život k večnému zatrateniu.
89. Čím prejdeme po smrti? – Prejdenie cez Boží súd.
90. Aký bude ten Boží súd? – Po našej smrti to bude osobitný súd a na konci sveta to bude posledný súd, čiže súd sveta.

 

Čítať viac