Autor Dominik

24. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Tieto rodiny sú zvýraznené v aktualizovanom zozname rodín zapísaných na upratovanie farského kostola dostupnom cez tento odkaz alebo cez bočný panel. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola obetovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame všetkých záujemcov o spoznávanie Svätého písma a modlitbu.

4. V nasledujúcom týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé v stredu pri večernej sv. omši požehnáme plodiny z úrody, ktoré si prinesteuložte pred oltár.

5. Odpustová slávnosť bude v našom farskom kostole v nedeľu 8. októbra.

6. Dňa 1. októbra (nedeľa) sa uskutoční v našom farskom kostole Duchovná obnova Ružencového bratstva, pod vedením o. promótora a členov DMC. O programe budeme informovať neskôr.

7. Dňa 8. októbra bude v košickej katedrále slávnostná sv. omša s manželmi, ktorí slávia v tomto roku zlaté jubileum manželstva – 50. rokov spoločného života. Tí, ktorých sa to týka a chcú ísť, nech sa prihlásia do stredy.

8. Prvoprijímajúcim a birmovancom dávame do pozornosti, že sa začali sláviť opäť sv. omše za účasti detí a birmovancov. Zároveň sa v tomto týždni začnú aj stretnutia birmovancov v skupinkách. Účasť na sv. omšiach a týchto stretkách je povinná.

9. V sakristii si môžete kúpiť kalendáre na Nový rok s motívom Božieho milosrdenstva. Cena: 3,30€.

10. Pozývame deti od 6 rokov na septembrové detské stretnutie, ktoré bude 30.9.2023 od 14:00 hod. v Katechetickej miestnosti fary.

Čítať viac