17. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 18. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovu, Vargovičovu, Hornu, Šimkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:
Vo farskom kostole každý deň od pondelka do piatku ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami.
Na filiálke Dlhé v piatok podvečer od 17:00 hod.
Tým, ktorí prichádzate na spoveď do farského kostola pripomíname, aby využili spovedanie už od pondelka (nie až v piatok!).

3. Vo štvrtok 2. augusta bude možno získať vo všetkých farských kostoloch (vrátane nášho) úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha, sväté prijímanie a modlitba Na úmysel Sv. Otca.

4. Na prvý piatok bude od 15:00 hod. vo farskom kostole vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii. Začne sa modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Zároveň pripomíname a povzbudzujeme vás k hojnejšej účasti na štvrtkových adoráciách vo farskom kostole pred večernými sv. omšami.

5. Fatimská sobota sa bude sláviť tak, ako je zvykom:
Farský kostol – sobota o 7:00 hod.,
filiálka Dlhé – sobota o 8:00 hod.

6. Slávnosť výročia konsekrácie nášho farského kostola bude v nedeľu 19. augusta. Hlavným celebrantom bude o. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anky Kolesárovej vo Vysokej n/Uhom. Prosíme vás zároveň o vaše príspevky na Farský deň. Krabička na zbierku je osobitne označená za lavicami vo farskom kostole. Vďaka za vaše obety.

Čítať viac

16. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 17. cezročnej nedeli prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú a Hrehovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu sa uskutoční vo všetkých kostoloch našej košickej arcidiecézy Zbierka na organizovanie slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, ktoré sa uskutoční 1. septembra v Košiciach. Keďže ide o finančne nákladnú záležitosť, prosíme vás o pomoc na tento cieľ.

3. V súvislosti s organizovaním nášho farského dňa, ktorý bude (ako zvyčajne) v polovici augusta, prosíme o zbierku na túto udalosť. Svoje príspevky môžete vložiť krabičky, ktorá bude za lavicami vo farskom kostole.

4. Od nasledujúceho štvrtku 26. 7. do nedele 29. 7. 2018 bude v Prešove národné stretnutie mládeže #P18. Tí, ktorí ste zaregistrovaní, alebo chcete ísť, informácie sú na www.narodnestretnutiemladeze.sk

Čítať viac

14. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 15. cezročnej nedeli prosíme rodiny Čečkovú, Eliášovú a Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka z minulej nedele na Dobročinné diela Sv. Otca činila spolu 564,79-€ (Farský kostol 447,79 €; filiálka Dlhé 87,-€; kaplnka Rodinná oblasť 30,-€). Úprimné Pán Boh zaplať za vaše obety na tento cieľ. Na kostolné potreby obetovali dve Bohuznáme 20,-€ a 50,-€ a zo svadby darovali novomanželia Ivana a Karol 50,-€.  Darcovia na opravu strechy: Štyria Bohu známi po 100,-€ ; Bohu známa 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Vyslovujeme vďaku aj vám našim veriacim z filiálky Dlhé za pomoc pri zbierke na opravu strechy farskej budovy. Vyzberali ste spolu 260,10 €.   

4. V dňoch 21. – 22. júla vyvrcholí púť v Gaboltove ku cti blahoslavenej Panny Márie Karmelskej. Z farnosti Hencovce organizujú autobus. Kto by sa chcel prihlásiť z našej farnosti, môže tak urobiť v sakristii. Pre našu farnosť je k dispozícii  asi 15 miest v autobuse.

5. Do pozornosti dávame, že počas prázdnin (tak, ako každý rok) nebudú úradné hodiny na farskom úrade. Kto bude potrebovať vybaviť veci úradné, alebo k sviatostiam či pohrebu, k dispozícii budeme po večerných sv. omšiach v sakristii. Vďaka za pochopenie.

6. V mesiaci júl vyjde časopis Poverello dvakrát ako dvojtýždenník. Program bohoslužieb teda bude vypísaný v časopise na dva týždne.

7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Artur GAWRON a Miroslava KOVALIKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
Milan KRAJNAK a Diana BINDASOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
Dominik BOBOŠ a Nikola HUMENÍKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
Tomáš KINDŽERSKÝ a Eva REVÁKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

13. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 14. cezročnej nedeli prosíme rodiny Molekovú, Švec-Billú a Pelačíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka z minulej nedele na opravu strechy farskej budovy činila 1710,-€. Na kostolné potreby bohuznáma rodina obetovala 50,-€ a zo sobáša bohuznámi darovali na opravu strechy 100,-€. Úprimné Pán Boh zaplať. Dnes je zároveň zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vďaka za všetky vaše obety.

3. Na sv. omše vo farskom kostole na slávnosť sv. Cyrila a Metoda (štvrtok – sv. omše budú ako v nedeľu), prosíme lektorov:
6:30: Chytra, Sabolová;
8:00: Ivanko, Ivanková;
9:30: Benčo, Fecenková;
18:30: Novák, Sinčáková.
Ďakujeme.

4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – každý deň pol hodinu pred rannými a večernými sv. omšami.
Filiálka Dlhé – v piatok od 17:15 do 18:00 hod.
Na prvý piatok bude zároveň vo farskom kostole vystavená Sviatosť oltárna k adorácii od 15:00 hod. Adorácia začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu bude 1. sobota v mesiaci júl. Tí, ktorí ste sa prihlásili na fatimskú sobotu do Obišoviec, autobus pôjde od farského kostola v sobotu o 7:00 hod. Pre tých, ktorí zostávate doma, budú sv. omše so spoločnou modlitbou sv. ruženca vo farskom kostole i na filiálke Dlhé ako každý mesiac.

6. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Karol CHYTIL a Ivana ZÁLEPOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
Tomáš HUDÁK a Simona DZURIKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 13. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok 26. 6. po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vopred vďaka za všetky obety na tento cieľ.

4. Od budúcej nedele (1. júla) do konca prázdnin budú nedeľné sv. omše vo farskom kostole v „letnom režime“ (6:30 – 8:00 – 9:30 – 18:30). Sv. omše o 11:00 nebudú.

5. Od piatku do nedele budú v našom farskom kostole po sv. omšiach, (resp. pobožnosti v nedeľu) pravidelné štvrťročné Modlitby matiek. Pozývame všetky ženy – matky.

6. Blíži sa koniec školského roka, preto pozývame školopovinné deti a mládež, aby sa v budúcom týždni vyspovedali pred večernými sv. omšami (utorok – štvrtok) a v piatok počas prikázaného sviatku Petra a Pavla sa spolu poďakujeme pri sv. omši hymnom TE DEUM pri sv. omši o 18:30.

7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Karol CHYTIL a Ivana ZÁLEPOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
Tomáš HUDÁK a Simona DZURIKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 12. cezročnej nedeli prosíme rodiny Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

3. Na budúcu nedeľu vyhlasujeme pre farský kostol prvú zbierku na opravu strechy našej fary. Keďže strecha na viacerých miestach preteká, je už nutné vymeniť krytinu, nakoľko vznikajú väčšie škody. Prosíme vás, bratia a sestry, o vašu štedrosť na tento cieľ. Vopred ďakujeme za každý dar.

4. Vranovský dekanát, vrátane našej farnosti, spoluorganizuje Fatimskú sobotu v Obišovciach dňa 7. júla. Pripravujeme preto možnosť ísť autobusom. Kto sa chce prihlásiť, môže tak urobiť už od dnešného dňa do budúcej nedele v sakristii

5. Blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej bude 1. septembra 2018 v Košiciach. Máme objednaný autobus na túto výnimočnú udalosť. Kto má záujem zúčastniť sa, prihláste sa čo najskôr (už od dnešného dňa, pretože každý musí mať na túto slávnosť vstupenku a musí byť zaregistrovaný presný počet veriacich z farnosti)

6. Do pozornosti mladým dávame celoslovenské Národné stretnutie mládeže #P18, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla v Prešove. Kto z mladých našej farnosti sa ho chce zúčastniť, musí sa zaregistrovať čo najskôr – online registrácia je len do 1.7.2018! Pri registrácii je možnosť uviesť aj názov skupiny, naši mladí majú VT_JUH, je to kvôli spoločnému ubytovaniu a ostatným veciam. Na stránke sú zároveň podrobné informácie o stretnutí. Viac info a registrácia je na tomto odkaze

Čítať viac

10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 11. cezročnej  nedeli prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dávame do pozornosti Arcidiecéznu púť ku cti Karmelskej Panny Márie v Gaboltove, ktorá vyvrcholí 21. – 22. júla 2018. Program je dostupný na tomto odkaze

3. Otcovia Pavlíni pozývajú na pešiu púť do Čenstochovej od 1. do 15. augusta. Kto by mal záujem zúčastniť sa, viac informácií je na tomto odkaze

4. V piatok sa v Katedrále v Košiciach uskutoční diakonská a v sobotu kňazská vysviacka, obe so začiatkom o 10:00 h.

5. Do pozornosti dávame, že na budúcu nedeľu 17. 6. 2017 o 10:30 h bude v Žalobíne slávnostná primičná svätá omša novokňaza Kristiána Karcha.

6. Farnosť Čemerné pozýva každý trinásty deň v mesiaci do októbra na slávenie dňa fatimského zjavenia Panny Márie. Bližšie info na výveske, alebo tomto odkaze

Čítať viac

9. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 10. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Figmikovú a Hrubyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Darcovia na kostolné potreby: Novomanželia Martina a Dominik 50,-€; Novomanželia Ján a Janka 200,-€; bohuznáma 40,-€; bohuznáma rodina 150,-€; Z birmovky rodičia birmovancov 200,-€ a bohuznáma 20,-€. Úprimné PBZ. Naše rehoľné sestry cez obč. združenie NODAM tiež ďakujú rodičom birmovancov za štedrý príspevok pre prácu s deťmi a mládežou v našej farnosti.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

4. V piatok bude slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. Kto sa zúčastní na sv. omši a v rámci nej na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky. Vyžaduje sa byť v stave posväcujúcej milosti (spoveď), ísť na sv. prijímanie, Vyznanie viery a modlitba Na úmysel Sv. Otca, ako aj vzbudenie si úmyslu k získaniu odpustkov.

5. V piatok popoludní od 17:00 hod. do 18:00 hod. sa bude spovedať na Dlhom pred odpustovou slávnosťou. Kto chce byť v stave milosti posväcujúcej, má možnosť sa vyspovedať a získať tak odpustky.

6. V sobotu budeme sláviť deň titulu kostola – slávnosť Nepoškvrneného Srdca P. Márie na filiálke Dlhé. Slávnostná sv. omša bude o 10:00 hod. dopoludnia.

7. Odpustová slávnosť na filiálke Dlhé bude na budúcu nedeľu o 10:30 hod. Slávnostným celebrantom bude dp. Štefan Kaňuk, školský kaplán v Prešove. Srdečne vás pozývame na túto slávnosť.

8. Kvôli odpustu na Dlhom nebude budúcu nedeľu sv. omša o 11:00 hod. vo farskom Kostole sv. Františka. Všimnite si to. Zároveň na filiálke Rodinná oblasť bude v nedeľu zmenený čas sv. omše – už o 8:00 hod.

Čítať viac

8. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 9. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú a Urigovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám birmovancov, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol – v pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami.

Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rod. oblasti, keďže vo štvrtok bude prikázaný sviatok a na R.O. sa nebude spovedať).

3. Vo štvrtok je Prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi. Sv. omša v stredu večer je s platnosťou zo slávnosti Božieho Tela.

Eucharistická procesia ulicami nášho mesta bude v deň sviatku. Začne sa o 16:00 hod. v gr.-kat. chráme Božieho Tela v meste, a skončí sa v našom farskom kostole sv. Františka. Srdečne vás všetkých na túto procesiu pozývame. Pri tejto slávnosti môžeme získať plnomocné odpustky pri splnení podmienok (byť v stave posväcujúcej milosti, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca).

4. Od štvrtku začneme na filiálke Dlhé duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie modlitbou Deviatnika. Budeme sa ho modliť každý deň pred sv. omšami, resp. o 18:00 hod.(aj keď sv. omša nebude). V nedeľu bude modlitba Deviatnika po sv. omši.

5. Na prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej. Začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

6. V sobotu bude prvá sobota v mesiaci (fatimská). Spoločná modlitba sv. ruženca začne ako zvyčajne pred rannými sv. omšami vo farskom kostole, ako na filiálke Dlhé.

Čítať viac

Žime v Duchu Svätom

Milí priatelia. Záver veľkonočnej doby patrí slávnosti Turíc. Ježiš zosiela Ducha Svätého od Otca, aby – ako hovorí evanjelista Ján – vydal o ňom svedectvo, ale zároveň aby aj nás poučil o všetkom, čo Ježiš učil a konal. Zoslanie Ducha Svätého na učeníkov je zároveň chvíľou, keď vznikla Cirkev. Učeníci, spolu s Máriou, očakávali v modlitbe príchod Ducha Svätého. Písmo nás učí, ako sa zmenil život učeníkov príchodom Ducha Svätého – učeníci dostali silu svedčiť o Kristovi pred ľuďmi. Boží Duch spôsobil, že z ich života zmizol strach. Nebojácne hlásali evanjelium, ba dokonca boli ochotní pre vieru v Krista vydržať aj prenasledovanie, mučenie, väznenie a neraz aj výsmech a potupu od ľudí. To všetko pritom prijímali s radosťou. Kto to celé spôsobil? Bol to Duch Svätý. Svojim pôsobením kvalitatívne zmenil život Ježišových učeníkov. Jediným zmyslom života a jedinou skutočnou radosťou sa im stal iba Ježiš a to, čo vedie k plnému životu s Bohom. Turíce slávime každý rok aj my. Je to pre nás veľký sviatok. Avšak potrebné je pochopiť, že Duch Svätý je daný aj nám. Prijali sme ho pri krste, ale osobitným spôsobom ho dostávame aj pri birmovke. To sú sviatostné znaky. Lenže Boží Duch nemá vo svojom pôsobení hranice a nemožno ho spútať. V našom živote môže konať tak, ako chce. Je však dôležité, aby sme ho do nášho života pustili; aby sme mu nebránili konať v nás a cez nás. Dnešný svet totiž potrebuje, aby sa našli ľudia, ktorí budú svedkami viery a nádeje. Mnohí ľudia hľadajú zmysel života. Je pritom dôležité, aby sme im boli my kresťania svetlom na tejto ceste; aby sme ukázali, že život s Ježišom môže byť naplnený a radostný. Vyprosujme si preto v týchto dňoch dary Božieho Ducha a každý deň sa dovolávajme jeho blízkosti a prítomnosti. To bude znak, že nám na našom vzťahu s Ježišom záleží.

Dekan  Štefan

Čítať viac