Kategória: Oznamy

29. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 30. cezročnej nedeli prosíme rodiny Čečkovú, Eliášovú a Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo farskom kostole od stredy od 17: 45 do 18:30 (aj keď ešte nebude Prvý piatok) sa bude spovedať pred dušičkovými sviatkami a novembrovým Prvým piatkom. Prosíme vás, aby ste prišli na spoveď už v týchto dňoch nasledujúceho týždňa, keďže sa stáva, že prichádzame pred týmito sviatkami vo väčšom počte.

3. Blížia sa dušičkové sviatky. Aj v tomto roku sa chceme zapojiť do aktivity Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou otcov biskupov už pätnásty rok. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. V sakristii si môžete zakúpiť sviečku. Cena je 1,- €.

4. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Michal SLAMKA a Ivana TUTKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Martin VATERKA a Zuzana PALENČÍKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

28. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 29. cezročnej nedeli prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú a Vicenovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Budúca nedeľa je misijná. Pri všetkých sv. omšiach bude Zbierka na misie. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.

3. 18. októbra – v stredu, sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorú pripravuje každý rok pápežská nadácia Kirche in Not. Čas modlitby je o 9:00 dopoludnia. Keďže deti sú v škole, prosíme učiteľov a katechétov, ktorí v tom čase vyučujú, aby – ak je to možné – sa zapojili so svojimi triedami a pomodlili sa s deťmi svätý ruženec.

4. V piatok po večernej svätej omši bude moderovaná adorácia. Všetkých srdečne pozývame.

5. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin VATERKA a Zuzana PALENČÍKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Maroš KARÁDY a Monika JANOKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Imrich LIPTÁK a Michaela JEVČÁKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

 

Čítať viac

27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 28. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti.

3. Vo štvrtok budú vo farskom kostole dekanátne rekolekcie. Začnú o 9:00 sv. omšou, preto ranná sv. omša nebude.

4. Prosíme členov Spolku svätého Vojtecha, aby si od pondelka po večernej sv. omši v sakristii vyzdvihli podielové knihy. Poplatok je 5,- €.

5. V mesiaci október sa každý deň večer modlíme spoločne sv. ruženec pol hodinu pred sv. omšami. S touto spoločnou modlitbou je spojená možnosť získať aj plnomocné odpustky, ak sme v stave posväcujúcej milosti. Pozývame teda k väčšej účasti na spoločnom sv. ruženci.

6. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin VATERKA a Zuzana PALENČÍKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Maroš KARÁDY a Monika JANOKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Imrich LIPTÁK a Michaela JEVČÁKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

26. cezročný týždeň

Program odpustovej slávnosti TU

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 27. cezročnej nedeli prosíme rodiny Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2.  V pondelok dopoludnia od 9:00 hod. bude (ako býva zvykom) veľké upratovanie farského kostola pred odpustom. Prosíme vás, ktorí môžete prísť, aby ste prišli pomôcť (najmä mladší, ktorí budete doma).

3. Sv. omša s deťmi sa v nasledujúcom týždni prekladá zo stredy na utorok večer, kvôli sláveniu titulu nášho farského kostola.

4. Od nedele začína mesiac október, kedy sa budeme modliť pol hodiny pred večernou sv. omšou spoločne modlitbu sv. ruženca.

5. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Nakoľko boli misie a mnohí ste vyspovedaní, naši kňazi budú spovedať pred odpustom ešte tých, ktorí neboli. Vo farskom kostole každý deň pol hodinu pred sv. omšou ráno a večer,  na filiálke Dlhé v piatok od 17:30 do 18:00 hod., na Rodinnej oblasti vo štvrtok dopoludnia v škole.

6.  V sobotu nebude ranná sv. omša vo farskom kostole. Modlitbu Fatimskej soboty sa pomodlíme večer o 17:00. Úmysly sobotných sv. omší budú presunuté všetky tri na večernú sv. omšu.

7.  Na budúcu nedeľu nebude večerná sv. omša vo farskom kostole kvôli Odpustovej slávnosti ku cti sv. Františka z Assisi. Tiež je upravený čas ostatných sv. omší. Rovnako si všimnite, že nedeľná sv. omša na Rodinnej oblasti bude kvôli odpustu už v sobotu o 17:00 a na Dlhom v nedeľu ráno už o 8:00 hod, a nie ako zvyčajne.

Čítať viac

25. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 26. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Rádio Lumen činila v našej farnosti spolu 716,22,- € . Z toho farský kostol 550,82 , filialka Dlhé 105,40 a filiálka Rodinná oblasť 60,-. Pán Boh zaplať za milodary.

3. Od piatku 29.9. sa budeme modliť 5 min. pred sv. omšou Deviatnik pred odpustovou slávnosťou sv. Františka z Assisi. Odpustová slávnosť bude 8. októbra. Program odpustu a bližšie informácie budú zverejnené budúcu nedeľu.

4. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin HRIC a Silvia PAĽKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Bc. Roderik SESTRIENKA a Jana PAĽUŠOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Róbert ŠTEFANKO a Monika BAŠKOVSKÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Matúš FRICKÝ a Marta LEŠKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Ing. Pavol MUDRÁK a Mgr. Marianna POPOVIČOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

24. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 25. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Fignikovú a Hrubyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotujesenné kántrové dni. Ich obsahom je Poďakovanie za tohtoročnú úrodu. Vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé budeme mať túto ďakovnú sv. omšu za úrodu v piatok večer. Prosíme, aby ste priniesli na sv. omšu (ako je zvykom každý rok) plody tohtoročnej úrody.

3. Prosíme pútnikov, ktorí sa nahlásili na púť do Fatimy, aby v nasledujúcom týždni priniesli doplatok sumy k zálohe, ktorú už odovzdali.

4. V pondelok po večernej sv. omši bude stretnutie kurátorov na fare. Program stretnutia – príprava misií.

5. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti.

Čítať viac

23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú a Urigovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V stredu 13.9. bude 82. výročie prijatia modlitby Korunky Božieho milosrdenstva sv. sestrou Faustínou. Pred začiatkom večernej sv. omše vo farskom kostole sa spoločne pomodlíme Korunku B. milosrdenstva.

3. V piatok bude cirkevný a zároveň štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie, preto sv. omše v našej farnosti budú tak, ako v nedeľu.

4. V sobotu od 9:00 bude v katechetickej miestnosti druhý blok sobášnych náuk (sviatosti, morálka, osobné povolanie k manželstvu).

5. Prosíme znova, aby si rodičia prvoprijímajúcich detí vyzdvihli počas týždňa prihlášky na Prvé sväté prijímanie (tretiaci) a zároveň noví birmovanci (deviataci) prihlášky na birmovku. Vyplnené prihlášky prosíme priniesť najneskôr do 24. septembra do kancelárie fary.

6. Na budúcu nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach Zbierka na Rádio Lumen.

7. Blížia sa misie v našej farnosti (24.9. – 1.10.2017). Budeme sa modliť po každej sv. omši modlitbu za misie, ktorú ste dostali do lavíc. Prosíme zároveň o pomoc pri väčšom upratovaní rotundy a kostola na najbližšiu sobotu dopoludnia od 9:00. Program misií si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Čítať viac

22. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 23. cezročnej nedeli prosíme rodiny Gamratovú, Rosteckú a Sztrakovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V pondelok začína nový školský rok. Slávnostná sv. omša pre žiakov a učiteľov, spojená s Veni Sancte – prosbou o dary Ducha Svätého, bude v našom farskom kostolestredu večer (v rámci sv. omše s deťmi). Pozývame všetkých študentov, aby si prišli vyprosiť potrebné milosti do školských povinností. Zároveň ich povzbudzujeme, aby sa na začiatku školského roka vyspovedali. Spovedanie žiakov bude v stredu pred večernou od 17:45 hod.

3. Do pozornosti dávame prebiehajúcu Duchovnú obnovu v Bazilike, a to v rámci Deviatnika pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie. Každý večer o 18:30 hod. sa tam slávia sv. omše. Podrobný program tejto obnovy si môžete prečítať tu.

4. Na budúcu nedeľu nebude v našom farskom kostole sv. omša o 11:00 hod., keďže o 10:30 hod. bude slávnostná odpustová sv. omša ku cti Narodenia Panny Márie v Bazilike, ktorú bude celebrovať košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Z tohto dôvodu bude preložený čas sv. omše v nedeľu aj na Rodinnej oblasti na 8:00 hod. Program odpustu v Bazilike si môžete pozrieť na tomto odkaze.

5. Tak, ako každý rok, aj teraz pôjdeme pešou púťou na nedeľný odpust do Baziliky. Odchod pútnikov bude v nedeľu dopoludnia o 9:15 hod. od nášho farského kostola. Srdečne vás pozývame na toto putovanie, ktoré je prejavom našej viery, obety a lásky k Bohu a Panne Márii.

6. Vo farskom kostole bude na prvú nedeľu v tomto mesiaci popoludní o 14:30 adorácia s odprosujúcou modlitbou. Na filiálke Dlhé to bude po sv. omši.

7. V stredu po sv. omši bude možné si vyzdvihnúť prihlášky na Prvé sväté prijímanie (tretiaci) a birmovku (deviataci).

Čítať viac

21. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 22. cezročnej nedeli prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme takto:

  • Farský kostol sv. Františka – pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 hod. a večer od 18:00 do 18:30 hod.
  • Filiálny kostol Dlhé – V piatok od 17:00 do 18:00 hod.

3. Adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej bude na Prvý piatok od 15:00 hod. vo farskom kostole. Začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

4. Prvá sobota v mesiaci september– Fatimská sa bude sláviť ako zvyčajne v sobotu ráno pred sv. omšami vo farskom aj filiálnom kostole.

5. Znova dávame do pozornosti, že v sakristii farského kostola si môžete zakúpiť knihu o našej farnosti, ktorá vyšla z príležitosti 25 výročia jej vzniku a 20 výročia konsekrácie nášho farského kostola. Kniha stojí 10,-€.

Čítať viac

20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 21. cezročnej nedeli prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Srdečne vás pozývame na 5. Farský deň, ktorý sa uskutoční v sobotu od 15:30 hod. Pripravené je, tak ako každý rok, posedenie pre všetkých, farský guľáš, občerstvenie, súťaže a program pre všetky generácie, veľa atrakcií pre deti atď. Príďte všetci, aby sme sa aj takýmto spôsobom poďakovali za 25 rokov života našej farnosti. Zároveň vás prosíme, aby ste, ak môžte, farský deň podporili aj svojimi finančnými obetami. Krabička na tento účel je vzadu v kostole.

3. V sobotu (kvôli farskému dňu) NEBUDE večerná sv. omša a sľúbený úmysel bude odslúžený v nedeľu pri sv. omši o 6:30. Vďaka  za pochopenie.

4. K výročiam farnosti a kostola bola vydaná aj kniha, ktorá mapuje 25 rokov nášho života cez fotografie a text. Môžete si ju kúpiť v sakristii farského kostola – stojí 10,- €. Boli by sme radi, keby sa dostala do každej rodiny.

5. Nakoľko posledný augustový týždeň sú ešte voľné dni pre úmysly sv. omší, prosíme vás, ktorí chcete dať na sv. omšu, aby ste tak urobili počas nasledujúceho týždňa v sakristii.

Čítať viac