Kategória: Oznamy

24. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 25. cezročnej nedeli prosíme chlapcov z Charity. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti fary. Pozývame vás.

 3. V nasledujúcom týždni budú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Vo farskom kostole sv. Františka, ako aj na filiálke Dlhé, bude požehnanie plodov tohtoročnej úrody v stredu pri večerných sv. omšiach. Prosíme, aby ste symbolicky priniesli zo svojej úrody a uložili tieto plody pred oltár.

 4. V stredu po večernej sv. omši vo farskom kostole pozývame učiteľov náboženstva – katechétov na stretnutie, ktoré bude v priestoroch fary.

 5. Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole zbierka na opravu strechy farskej budovy. Prosíme o štedrosť na tento cieľ.

 6. Do pozornosti dávame, že žiaci 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem ísť na birmovku, si môžu zobrať prihlášku (je vzadu na stolíku) a vyplnenú ju priniesť najneskôr do konca septembra. Rovnako prosíme rodičov detí 3. ročníka ZŠ, ktorí si ešte nevzali prihlášky na prvé sv. prijímanie, aby tak urobili čo najskôr a vyplnené priniesli do farskej kancelárie do konca týždňa.

 7. Pozývame miništrantov (aj nových), na miništrantské stretko, každý štvrtok o 15:30 – 16:30 na fare.

 8. Členom Spolku sv. Vojtecha dávame do pozornosti, že došli podielové knihy, kalendáre a CD na nový rok. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii po sv. omši. Cena 5,-€.
 9. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Michal BARNA a Andrea ČAKYOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Tomáš ŠIMČÁK a Veronika TKÁČOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Michal ŠVEC a Jaroslava REBYOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Ivan KOVAĽ a Markéta FRONTOVÁ: ohalsujú sa druhýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

23. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú, Kopkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

 2. Na budúcu 24. cezročnú nedeľu bude zbierka na Rádio Lumen. Prosíme o vašu štedrosť na tento cieľ.

 3. Od stredy začnú v našom farskom kostole pravidelné sv. omše za účasti detí. Taktiež sv. omšou v piatok začnú pravidelné sv. omše s účasťou birmovancov a mládeže.

 4. Keďže nasledujúcu sobotu bude slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, sväté omše budú v celej našej farnosti tak, ako v nedeľu.

 5. Od 15. septembra do 24. októbra 2018 potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Okrem nás kňazov, pozývame aj vás veriacich, aby ste sa zapojili do tejto duchovnej aktivity (vybrať si deň, či niekoľko dní na osobitné modlitby, adorácie, či pôsty za všetkých kňazov cirkvi). Zvlášť nás k tomu vyzýva Svätý Otec v tomto roku, keď vnímame (aj cez médiá) rôzne problémy, či zlyhania niektorých kňazov, či biskupov v živote a službe Cirkvi.

 6. Do pozornosti dávame, že žiaci 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem ísť na birmovku, si môžu zobrať prihlášku (je vzadu na stolíku) a vyplnenú ju priniesť najneskôr do konca septembra do farskej kancelárie.

 7. Pozývame miništrantov, ako aj nových, na miništrantské stretko, každý štvrtok o 15:30 – 16:30 na fare.

 8. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Karol BATÍK a Eva GAJDOŠOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Arpád SZABÓ a Dominika ŠVEC-BILÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Martin HUDÁK a Daniela MOLNÁROVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Michal Barna a Andrea Čakyová: ohlasujú sa druhýkrát
  Tomáš ŠIMČÁK a Veronika TKÁČOVÁ: ohlasujú sa druhýrát
  Michal ŠVEC a Jaroslava REBYOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

22. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 23. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dargajovú, Mitrovú, Katicovú a Horosovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

 2. Na kostolné potreby z pohrebu Heleny Hájnikovej obetovali 50 €. Pán Boh zaplať.

 3. V nasledujúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci.
  Spovedať sa bude: farský kostol: pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 a večer od 17:45 do 18:30.
  filiálka Dlhé: utorok od 17:30 do 18:00 a piatok od 17:00 do 18:00.

 4. Začína školský rok. Začneme ho sv. omšami s prosbou k Duchu Svätému. V pondelok ráno o 8:30 vo farskom kostole pre Cirkevnú školu, v utorok na filiálke Dlhé a v stredu vo farskom kostole večer pri sv. omši pre školopovinných a mládež. Zároveň prosíme žiakov a študentov, aby sa prišli vyspovedať na začiatku školského roka.

 5. V sobotu začnú ranné sv. omše spoločnou modlitbou fatimského ruženca vo farskom aj vo filiálnom kostole ráno.

 6. Na budúcu nedeľu sv. omša vo farskom kostole o 11.00 nebude kvôli Vranovskému odpustu.
  Sv. omše na filiálkach: v sobotu na Rodinnej oblasti o 17:00 a v nedeľu na Vranovskom Dlhom o 8:00.

 7. V nedeľu po rannej sv. omši pôjdeme, ako každý rok, pešou púťou do Baziliky. Odchod od kostola bude o 9:15. Pozývame vás. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10:30 bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita. Celý program je dostupný na tomto odkaze.

 8. Dávame do pozornosti odpustovú slávnosť v Šaštíne, ktorá bude od 14. 9. až 16. 9. Program je dostupný na tomto odkaze.

 9. Aj tento rok pokračujú v našej farnosti detské stretká. Každý pondelok od 15:30 do 17:00. Prvé stretko bude už v pondelok 17. 9.
  Tešíme sa na všetky deti 🙂

 10. Farská kancelária bude od pondelka otvorená už v riadnom čase:
  pondelok až štvrtok od 16:00 do 17:00,
  piatok od 10:00 do 11:00.

 11. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Karol BATÍK a Eva GAJDOŠOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Arpád SZABÓ a Dominika ŠVEC-BILÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Martin HUDÁK a Daniela MOLNÁROVÁ: ohlasujú sa prvýkrát 
  Michal Barna a Andrea Čakyová: ohlasujú sa prvýkrát
  Tomáš ŠIMČÁK a Veronika TKÁČOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

21. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 22. cezročnej nedeli prosíme rodiny Rožovu, Lajčákovu, Maximovičovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

 2. V sobotu 1. septembra spoločný odchod autobusmi do Košíc na blahorečenie Anny Kolesárovej bude o 6:00 hod. Prosíme o dochvíľnosť. Dôležité veci, ktoré si treba zobrať: malú rozkladaciu stoličku, či karimatku na sedenie, vodu, lieky, jedlo, pršiplášť (dáždnik je zakázaný), kartičku poistenca, radostnú náladu. Ďalšie informácie sú v tomto príspevku.

 3. Bezprostredná duchovná príprava našej farnosti (spolu s ostatnými farnosťami arcidiecézy) na slávnosť blahorečenia bude vo štvrtok 30. augusta vo farskom kostole sv. Františka. Od 17:30 bude možnosť sa vyspovedať najmä tí, ktorí pôjdete na blahorečenie a chcete sa predtým vyspovedať. Nasledovať bude votívna sv. omša a po nej adorácia s modlitbou za blahorečenie. Srdečne pozývame.

 4. S príchodom nového školského roka oznamujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, že prihlášky ich deťom na Prvé sv. prijímanie si môžete vybrať v našom farskom kostole zo stolíka vzadu. Vyplnené prineste po 1. septembri (najneskôr do 23. septembra).

 5. Do pozornosti dávame, že od budúcej nedele (2. septembra) končí letný režim nedeľných sv. omší vo farskom kostole. Sv. omše tak budú ako obvykle počas roka (8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 hod.).

 6. V rámci 50. výročia smrti Pátra Pia organizujeme z našej farnosti autobusovú púť do San Giovanni Rotondo. Púť sa uskutoční od 14. 10. do 21. 10. 2018. Kto má záujem a môže v tomto čase ísť, nech sa prihlási do 8.9.2018 v sakristii. Cena púte – 380. Podrobný program bude daný záujemcom.

 7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Daniel GECI-BOROV a Michaela BUBNÁROVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Juraj RADA a Erika KAŠČÁKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Karol BATÍK a Eva GAJDOŠOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
  Arpád SZABÓ a Dominika ŠVEC-BILÁ: ohlasujú sa prvýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

20. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 21. cezročnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú, Urbanovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Oznamujeme tým, ktorí ste sa prihlásili na slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej do Košíc, že autobusy pôjdu od nášho farského kostola v sobotu 1. septembra ráno o 06:00 hod. Autobusy (aj osobné autá) z nášho dekanátu budú parkovať pri Optime, odkiaľ bude premávať kyvadlová doprava. Program pred slávnosťou začína o 7:00 hod.
  Ďalšie informácie sú na výveske pri kostole alebo v tomto príspevku
 3. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Daniel GECI-BOROV a Michaela BUBNÁROVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

Organizačné pokyny k blahorečeniu Anky Kolesárovej

Slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018 o 10:00 hod. v Košiciach na štadióne TJ Lokomotíva, Čermeľská cesta 1.

Parkovanie

 • ak prídete objednaným autobusom a boli ste riadne zaregistrovaní, poslali sme vám parkovaciu kartu pre vstup na záchytné parkovisko (OPTIMA, HYPERTESCO)
 • ak ste v registrácii uviedli, že prídete autom, toto parkovisko je určené aj pre vás a to do naplnenia kapacity, bez parkovacej karty – podľa pokynov usporiadateľov
 • informácie o parkovaní bude možné počúvať aj cez Rádio Lumen na frekvencii 94,4 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní záchytných parkovísk a o dopravnej situácii, keďže niektoré ulice budú uzavreté, prípadne s obmedzenou premávkou.
(viac…)

Čítať viac

19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 20. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dankovčovú, Kavčákovú, Klacikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V stredu 15. augusta slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Vo farskom kostole bude okrem rannej a večernej sv. omše aj sv. omša o 16:30 hod., na filiálkach budú sv. omše takto: Rodinná Oblasť o 17:00 hod., Dlhé o 18:00 hod.

3. Nasledujúci piatok 17. augusta vychádza slávenie 21. výročia konsekrácie nášho farského kostola. Liturgické slávenie však presunieme na budúcu nedeľu 19. augusta o 10:00 hod. Slávnostnú sv. omšu bude vtedy celebrovať dp. Pavol Hudák, rektor pastoračného centra Anny Kolesárovej. Všetkých vás srdečne pozývame na túto sv. omšu.
Zároveň popoludní o 15:00 bude 6. Farský deň.

4. Z dôvodu slávnosti budú na budúcu nedeľu sv. omše inak. Dopoludnia o 8:00 hod. a o 10:00 hod. slávnostná. Ranná a večerná sv. omša budúcu nedeľu nebude.

5. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Ján ROMAN a Bibiána ROMANOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
Slavomír IVANOV a Mária ZBOJANOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
Daniel GECI-BOROV a Michaela BUBNÁROVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

18. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 19. cezročnej nedeli prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú, Štefankovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Blahorečenie činila spolu 474,96 € (Farský kostol 310,35 €; filiálka Dlhé 111,75 €; kaplnka Rodinná oblasť 52,86 €). Úprimné Pán Boh zaplať. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 20, €. Na opravu strechy darovali dve bohuznáme po 50, € a bohuznámi 100, €. Na organizovanie farského dňa darovalo Ružencové bratstvo 100, €. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. V súvislosti s organizovaním nášho farského dňa, ktorý bude 19. augusta, prosíme o zbierku na túto udalosť. Svoje príspevky môžete vložiť do krabičky za lavicami vo farskom kostole.

4. Do pozornosti dávame, že aj tohto roku sa 19.8. uskutoční Púť mužov v Gaboltove. Nakoľko vychádza na tento dátum aj naše výročie konsekrácie kostola, púť nebudeme organizovať autobusom, ale môžete sa jej zúčastniť individuálne.

5. Birmovanci, môžete si v sakristii vyzdvihnúť USB s fotografiami z birmovky.

Čítať viac

17. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 18. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovu, Vargovičovu, Hornu, Šimkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:
Vo farskom kostole každý deň od pondelka do piatku ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami.
Na filiálke Dlhé v piatok podvečer od 17:00 hod.
Tým, ktorí prichádzate na spoveď do farského kostola pripomíname, aby využili spovedanie už od pondelka (nie až v piatok!).

3. Vo štvrtok 2. augusta bude možno získať vo všetkých farských kostoloch (vrátane nášho) úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha, sväté prijímanie a modlitba Na úmysel Sv. Otca.

4. Na prvý piatok bude od 15:00 hod. vo farskom kostole vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii. Začne sa modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Zároveň pripomíname a povzbudzujeme vás k hojnejšej účasti na štvrtkových adoráciách vo farskom kostole pred večernými sv. omšami.

5. Fatimská sobota sa bude sláviť tak, ako je zvykom:
Farský kostol – sobota o 7:00 hod.,
filiálka Dlhé – sobota o 8:00 hod.

6. Slávnosť výročia konsekrácie nášho farského kostola bude v nedeľu 19. augusta. Hlavným celebrantom bude o. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anky Kolesárovej vo Vysokej n/Uhom. Prosíme vás zároveň o vaše príspevky na Farský deň. Krabička na zbierku je osobitne označená za lavicami vo farskom kostole. Vďaka za vaše obety.

Čítať viac

16. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 17. cezročnej nedeli prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú a Hrehovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu sa uskutoční vo všetkých kostoloch našej košickej arcidiecézy Zbierka na organizovanie slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, ktoré sa uskutoční 1. septembra v Košiciach. Keďže ide o finančne nákladnú záležitosť, prosíme vás o pomoc na tento cieľ.

3. V súvislosti s organizovaním nášho farského dňa, ktorý bude (ako zvyčajne) v polovici augusta, prosíme o zbierku na túto udalosť. Svoje príspevky môžete vložiť krabičky, ktorá bude za lavicami vo farskom kostole.

4. Od nasledujúceho štvrtku 26. 7. do nedele 29. 7. 2018 bude v Prešove národné stretnutie mládeže #P18. Tí, ktorí ste zaregistrovaní, alebo chcete ísť, informácie sú na www.narodnestretnutiemladeze.sk

Čítať viac