Kategória: Oznamy

1. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. pôstnej nedeli prosíme rodiny Bertovú, Kundravú a Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Počas pôstneho obdobia, ako každý rok, bude vo farskom kostole uložená pokladnička s názvom Veľkonočný dar. Akýmkoľvek finančným darom môžeme prispieť na pomoc našim bratom a sestrám z farnosti, ktorí sú v núdzi. Zároveň to môže byť pre nás jeden zo skutkov milosrdenstva a almužny, ktorá sa v pôste odporúča.

3. Nasledujúci piatok 23.2.2018 stanovil pápež František za Deň modlitieb a pôstu za pokoj predovšetkým na miestach, kde pretrvávajú ťažké vojnové konflikty – ide hlavne o Južný Sudán, Kongo, ale aj iné krajiny. Sme pozvaní aj v našej arcidiecéze zapojiť sa do týchto prosieb. Prosíme vás, aby ste obetovali v piatok svoje pôsty zvlášť na tento úmysel. Zároveň od 15:00 hod. do 17:30 bude vo farskom kostole vystavená Sviatosť Oltárna a modlitby Krížovej cesty v piatok obetujeme za pokoj vo svete.

4. Pripomíname, že každú stredu, pol hodiny pred sv. omšami, budú modlitby Krížovej cesty, ktoré sa budú modliť deti. V piatok zasa od 17:30 sa budú modliť pobožnosť Krížovej cesty mladí. Pozývame vás všetkých.

Čítať viac

6. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. pôstnej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dnes je svetový deň chorých. Sviatosť pomazania chorých sa bude udeľovať v našom farskom kostole v pondelok pri večernej sv. omši a na filiálke Dlhé v piatok pri sv. omši. K sviatosti pomazania pristúpia tí, ktorí neboli teraz počas misií, alebo tí, ktorým sa zdravotný stav zhoršil.

3. V utorok popoludní od 15.00 hod. do večernej sv. omše bude vo farskom kostole Zmierna poklona Sviatosti Oltárnej na konci fašiangov. Začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame vás k modlitbe.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

5. V stredu je Popolcová streda. Tento deň je dňom pokánia v celej Cirkvi. Zároveň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (Môžeme sa najesť len raz za deň dosýta, okrem toho dva krát za deň niečo menšie zajesť). Popolec sa bude udeľovať pri všetkých sv. omšiach. Stredou sa začína 40-dňové pôstne obdobie.

6. Z dôvodu Popolcovej stredy, sv. omša za účasti detí sa posúva na štvrtok večer 15. februára – téma č. 21: Nikodém a znovu sa narodiť (Jn 3,1-21).

7. Pobožnosť krížovej cesty vo FARSKOM KOSTOLE bude v pôste – každú stredu (modlia sa deti) a piatok (modlia sa birmovanci) o 17:30, v nedeľu o 14:30. Zároveň prosíme tých, ktorí by sa chceli zapojiť do modlitieb Krížovej cesty prednášaním zastavení (najmä nových lektorov), aby sa prihlásili v sakristii. Na filiálke DLHÉ pol hodinu pred sv. omšou v piatok a o 13:45 v nedeľu.

8. Na budúcu nedeľu – 1. Pôstnu, sa uskutoční vo všetkých kostoloch našej arcidiecézy Zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať vopred za milodary na tento cieľ.

Čítať viac

5. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 6.cezročnej nedeli prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú a Kislíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

4. V pondelok bude 1. Výročie obnovenia Ružencového bratstva na filiálke Dlhé. Pozývame všetkých vás, členov – ruženčiarov, z Dlhého, aby ste prišli na túto slávnostnú sv. omšu. O 17:30 začne slávnosť modlitbou sv. ruženca s kňazom.

5. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

6. Vo štvrtok budú rekolekcie dekanátu Vranov nad Topľou. Ranná sv. omša z tohto dôvodu nebude – bude o 9:00.

7. V sobotu o 9:30 hod. bude vo farskom kostole Katechéza rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť povinná.

8. Keďže sa veľmi rozmohlo – najmä v našom farskom kostole – rozprávanie nahlas pred a po sv. omšiach, prosíme vás, bratia a sestry, aby sme sa vrátili k úcte a posvätnému tichu v chráme. Podobne je to všade v iných kostoloch. Sme radi, že tvoríme spoločenstvo a spolu sa môžeme rozprávať, avšak prenesme tieto rozhovory pred dvere našich chrámov. Vo vnútri kostola sa stíšme a učme sa vnímať Božiu prítomnosť. Toto platí pre celý kostol (aj sakristiu a miestnosť pre rodičov s deťmi). Vďaka za vaše pochopenie tejto naliehavej prosby.

Čítať viac

4. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kačmárovú, Zamborskú, Dzurkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol každý deň ráno od 6:00 do 6:30, večer od 17:15 do 18:00.

Filiálka Dlhé v piatok od 16:45 do 18:00.

Filiálka Rodinná oblasť vo štvrtok od 9:00 dopoludnia so žiakmi CSŠ.

3. V piatok bude adorácia od 15:00. a začne Korunkou Božieho milosrdenstva.

4. V piatok bude sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Pri sv. omši bude svätenie Hromničných sviec, ktoré si doneste všetci so sebou.

5. V sobotu bude Prvá sobota v mesiaci február. Ranné sv. omše vo farskom kostole a na filiálke Dlhé začnú ako obvykle modlitbou svätého ruženca. Nakoľko bude spomienka sv. Blažeja, bude pri sv. omšiach požehnanie hrdiel.

6. V sobotu dopoludnia od 9:30 bude prvý blok manželských náuk pre snúbencov, ktorí chcú prijať v tomto roku sviatosť manželstva. Prosíme, aby sa ho zúčastnili zvlášť tie páry, ktoré majú termín sobáša v prvom polroku.

7. Sviatosť birmovania sa bude v tomto roku u nás vysluhovať v nedeľu 27.mája o 11:00. Je to nedeľa Najsvätejšej Trojice.

Čítať viac

3. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dobranskú, Demetrovú a Volovarovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.
2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach Zbierka na pomoc Pastorácie mládeže ACM a UPC v našej košickej arcidiecéze.
3. Dnes (nedeľa) popoludní o 15:00 hod. bude v Gr-kat. kostole Božieho Tela v meste na Severe spoločná ekumenická pobožnosť kresťanských cirkví a cirkevných spoločenstiev z nášho mesta. Pozývame vás spolu sa modliť.
4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.
5. Každoročná Farská veselica, sa uskutoční ku koncu fašiangov, v sobotu 3. februára o 19:00 v priestoroch ZŠ JUH.
6. Dňa 27.1.2017 (najbližšia sobota) od 11.00 hod. sa uskutoční charitatívny turnaj kňazov v ľadovom hokeji u nás vo Vranove v hokejovej Aréne. Zúčastnia sa ho kňazi košickej, spišskej a banskobystrickej diecézy. Pozývame vás na toto nevšedné stretnutie, ktoré má zároveň aj charitatívny rozmer, lebo výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný na potreby nášho Charitného domu.

Čítať viac

2. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. cezročnej nedeli prosíme rodiny Božikovú, Ihnátovú a Šviderskú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.
2. V utorok pri večernej sv. omši vo farskom kostole bude požehnanie obrazu – Kaplnky, ktorý bude putovať po jednotlivých rodinách každý mesiac. Pozývame vás, najmä tých, ktorí patria do tohto spoločenstva.
3. Dňa 19.1. – 20.1.2018 sa uskutoční malá duchovná obnova pre deti 4. ročníka na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul. vo Vranove n. T. Záujemcovia nájdu bližšie info na prihláške, ktorá je vzadu v kostole.
4. Budúcu sobotu 20.1. o 9:30 dopoludnia sa vo farskom kostole uskutoční Katechéza rodičov a prvoprijímajúcich detí. Účasť rodičov a detí nutná.
5. Každoročná Farská veselica, sa uskutoční ku koncu fašiangov, v sobotu 3. februára o 19:00 v priestoroch ZŠ JUH. Vstupenky si môžete zakúpiť v sakristii – cena 10,- €.
6. Farnosť Čemerné oznamuje, že každú nedeľu večer od 19:15 do 20:15 má rezervovanú ľadovú plochu v STD Aréne za 1,- €/osoba. Kto má záujem aj z našej farnosti, môže využiť túto ponuku na korčuľovanie.
7. Od štvrtku, 18.1 do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V našom meste sa uskutoční ekumenická bohoslužba na budúcu nedeľu – 21.1. o 15:00 v Gréckokatolíckom farskom kostole Božieho Tela (VT-SEVER). Všetkých vás pozývame na túto bohoslužbu.

Čítať viac

1. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. cezročnej nedeli prosíme chlapcov z Charity. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Od 7. 1. začína Obdobie Cez rok a zároveň fašiangy, ktoré potrvajú do 14. februára (Popolcová streda)

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

4. Do pozornosti dávame informáciu, že každoročná Farská veselica, sa uskutoční ku koncu fašiangov, v sobotu 3. februára v priestoroch ZŠ JUH. Vstupenky sa budú dať kúpiť od nasledujúcej nedele v sakristii, cena vstupenky je 10€.

5. Dňa 27. 1. 2018 (sobota) sa uskutoční charitatívny turnaj kňazov v ľadovom hokeji u nás vo Vranove v hokejovej STD Aréne. Zúčastnia sa ho kňazi košickej, spišskej a banskobystrickej diecézy. Pozývame vás na toto nevšedné stretnutie, ktoré má zároveň aj charitatívny rozmer, lebo výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný na potreby nášho Charitného domu.

Čítať viac

1. vianočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej Nedeli sv. rodiny prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. O dva týždne, na sviatok Troch Kráľov sa budú požehnávať domy a byty. Kto si chce dať požehnať dom, nech sa nahlási v sakristii vo farskom kostole.

3. V nedeľu 31. Decembra (Na sviatok Sv. Rodiny) bude vo farskom kostole pri večernej sv.omši, a na filiálkach pri dopoludňajších sv. omšiach ďakovná pobožnosť, ktorou poďakujeme Bohu za dary končiaceho roka 2017. Pozývame vás, na túto pobožnosť.

4. Ako každý rok aj teraz na Silvestra (budúcu nedeľu v noci) bude otvorený farský kostol k adorácii od 23:15 hod. do polnoci.

5. Máme možnosť získať úplne odpustky: 31. decembra pri ďakovnej pobožnosti a speve Te Deum a 1.1.2018, teda na začiatku Nového roka, keď budeme pri sv. omšiach vzývať Ducha Svätého hymnom Veni Creator Spiritus.

6.Na sviatok Narodenia Pána popoludní o 15:30 vás pozývame na Jasličkovú pobožnosť, zvlášť rodiny s deťmi. Zároveň po tejto pobožnosti môžeme prispieť na misijné diela našich rehoľných sestričiek v Kazachstane.

7. Na sviatok sv. Štefana (v utorok) popoludní o 16:00 hod. vás pozývame na Vianočný koncert komorného speváckeho zboru Societas Cantica. Ide o spevácky zbor z nášho mesta, ktorý má za sebou vystúpenia doma aj v zahraničí. Vstupné je dobrovoľné. Sviatky Vianoc sú predovšetkým duchovné a aj repertoár tohto koncertu je takto ladený, preto si nájdime čas a príďme v čo najväčšom počte.

8. Oznamujeme, že večerná sv. omša o 18:30 hod. na 2. Sviatok vianočný – sv. Štefana vo farskom kostole nebude!! Môžete využiť sv. omšu v Bazilike.

9. Veľká vďaka a uznanie patrí ženám, ktoré celých šesť týždňov pred Vianocami piekli vianočné oblátky. Nech vás Narodený Ježiš obdarí plnosťou svojich milostí za vaše obety. Výťažok z pečenia oznámime pri záverečnom finančnom účtovaní na Silvestra, keďže ho ešte nepoznáme.

Čítať viac

3. adventný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 4. adventnej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

3. V nasledujúcom týždni od pondelka do soboty sa ešte bude spovedať vo farskom kostole od 17:30 hod. do 18:00 hod. Na filiálke na Dlhom v stredu od 17:30 do 18:00.

4. Spovedanie chorých pre vianočnými sviatkami bude v piatok dopoludnia. Prosíme, aby ste nahlásili do utorka chorých, ku ktorým naši kňazi nechodia pravidelne každý mesiac, ale chcú sa vyspovedať a prijať Eucharistiu.

5. Zajtra, čiže v pondelok 18.12.201719:00 hod. bude vo farskom kostole sv. Františka gospelový koncert dua Dominika Gurbaľová a Pavel Helan. Vstupné je dobrovoľné. Srdečne vás všetkých pozývame. Bližšie info na výveske, alebo tomto odkaze

6. Príprava vianočnej výzdoby bude vo farskom kostole v piatok po večernej sv. omši. Prosíme o pomoc pri výzdobe, zvlášť pozývame zdobiť stromčeky mladých, najmä birmovancov.

7. Budúca nedeľa – 4. adventná, je zároveň v tomto roku aj Štedrým dňom a podvečer aj Vigíliou Narodenia Pána. Z dôvodu viacerých sv. omší ako býva obvykle, NEBUDE na budúcu nedeľu sv. omša o 11:00 hod., ani večerná o 18:30 hod. vo farskom kostole sv. Františka. Namiesto nich bude sv. omša o 16:00 hod. popoludní a polnočná zo sviatku Narodenia Pána.

8. Na sviatok Narodenia Pána, čiže na budúci pondelok 25.12. bude vo farskom kostole Jasličková pobožnosť so začiatkom o 15:30 hod.  Pozývame všetkých, zvlášť rodiny s deťmi.

Čítať viac

2. adventný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 3. adventnej nedeli prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu, činila v našej farnosti spolu 636,06 ,- €. Z toho vo farskom kostole 468,65 ,- €, na filiálke Dlhé 91,- € a na filiálke Rodinná oblasť 76,41 ,- €. Úprimná vďaka za finančné dary.

3. V nasledujúcom týždni v stredu, piatoksobotu budú zimné kántrové dni. Ich obsahom je duchovná príprava na príchod narodeného Ježiša do našich rodín. Záväzný je jeden z týchto dní. Odporúčame vám spoločnú modlitbu spolu s deťmi v rodinách, aby sme sa duchovne pripravili na Vianoce.

4. Veľké vianočné spovedanie bude v nasledujúcom týždni pred 3. adventnou nedeľou takto:

Filiálka Dlhé vo štvrtok od 16:30 do 18:00 hod.

Farský kostol sv. Františka – v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. a od 14:30 do 17:00 hod.

5.V týždni, ktorý je pred nami, sa nebude spovedať vo farskom kostole pred večernými sv. omšami, nakoľko od utorka budú naši kňazi spovedať každý večer v inej farnosti dekanátu. Príležitosť vyspovedať sa bude počas celej soboty a potom pondelok až piatok po Tretej adventnej nedeli.

6. V týždni, ktorý je pred nami, budú od pondelka do piatku Rorátne sv. omše. V pondelok a utorok to budú ranné sv. omše, od stredy do piatku zasa večerné sv. omše. Do kostola tak príďme s lampášmi alebo horiacimi sviecami, ktoré symbolizujú Krista ako Svetlo, ktoré prichádza na svet.

7. O týždeň, v pondelok 18.12.201719:00 hod. bude vo farskom kostole sv. Františka gospelový koncert dua Dominika Gurbaľová a Pavel Helan. Bližšie info na výveske, alebo tomto odkaze

8. Naše Cirkevné gymnázium pozýva deviatakov na Deň otvorených dverí. Uskutoční sa 21.12. (štvrtok pred Vianocami) od 8:00 hod. v škole na Rodinnej oblasti. Povzbudzujeme vás rodičov, aby ste vybrali svojim deťom cirkevnú školu pre ich budúcu formáciu a vzdelávanie. Viac informácií na stránke školy css-vranov.sk

10. Vzadu vo farskom kostole bude krabička s názvom Vianočný dar, kde môžeme prispieť (ako každý rok) pre núdznych.

Čítať viac