Autor: Lukáš

3. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 4. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú a Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nácvik spevu na prvé sv. prijímanie bude v pondelok 16. 4. o 17:00 hod. v katechetickej miestnosti a v stredu 18. 4. o 17:30 hod, pred sv. omšou. Zároveň v stredu po sv. omši bude skúška prvoprijímajúcich detí z ďalších otázok katechizmu.

3. Budúca nedeľa – 4. veľkonočná, je Nedeľa Dobrého Pastiera. Budeme sa modliť za nové kňazské povolania. Zároveň pri sv. omšiach bude zbierka na Kňazský seminár v Košiciach.

4. Celý nasledujúci týždeň bude v Cirkvi prežívaný ako Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť vás pozývame vo štvrtok a piatok na večerné sv. omše, ktoré budú spojene s adoráciami a ružencom za povolania.

5. Dňa 27. 4. – 28. 4. 2018 sa uskutoční v rámci bezprostrednej prípravy na Prvé sväté prijímanie duchovná obnova pre deti 3. ročníka na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul. vo Vranove nad Topľou. Pozývame deti zo ZŠ Lúčna, Bernolákova, Juh a CZŠ.

6. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin DELY a Miriama MAJERNÍKOVÁohlasujú sa tretíkrát

Richard AŠTARY a Michaela BABEJOVÁ  – ohlasujú sa druhýkrát

Jakub KAČMÁR a Mária ZVALENÁohlasujú sa prvýkrát

Stanislav GAZDA a Kristína ČULENOVÁ – ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.

Čítať viac

2. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 3. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom činila v našej farnosti 717,32 € (farský kostol 544,12 €, filiálka Dlhé 125,20 €, filiálka Rodinná oblasť 45 €).
Zbierka pri Božom hrobe činila v našej farnosti 1062,11,- € (farský kostol 896,71, filiálka Dlhé 165,40). Všetkým štedrým darcom ďakujeme 🙂

3. Pozývame vás na Rozhlasovú púť rádia Lumen do Krakowa, ktorá sa uskutoční v sobotu 5. mája. Záujemcovia, prihláste sa prosíme v sakristii do piatku.

4. V pondelok je slávnosť Zvestovania Pána, ktorý bol preložený z 25.marca, keďže v ten deň bola Kvetná nedeľa.

5. V utorok po večernej sv. omši bude v katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

Čítať viac

1. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 2. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vyslovujeme vďačnosť za vaše milodary v pôstnej zbierke s názvom Veľkonočný dar. Spolu sa vyzbieralo 915,-€. Táto čiastka bola rozdelená členmi pastoračnej rady do asi 25 rodín našej farnosti, ktoré sú v núdzi. Vďaka za tento váš postoj charity a milosrdenstva.

3. Deviatnik k B. milosrdenstvu: utorok – sobota 17:45 hod. Deviatnik sa skončí slávením Nedele Božieho milosrdenstva.

4. Po veľkonočných sviatkoch, v sobotu 7. apríla, sa bude konať v Humennom Arcidiecézne stretnutie mládeže v spoločenstve s o. biskupom Marekom. Kto z mladých by sa ho chcel zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii

5. V sobotu 7. apríla bude v našom farskom kostole celodenná eucharistická poklona, a to v rámci diecéznych adorácií, ktoré sú každý deň v inej farnosti.

6. Celý nasledujúci týždeň je Veľkonočná oktáva, teda každý deň sa slávi ako Veľkonočná nedeľa.

7. Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin DELY a Miriama MAJERNÍKOVÁ. Ohlasujú sa prvý krát. Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Čítať viac

Veľký týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej Veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú a Hričákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dnes (nedeľa) sa bude spovedať v  Bazilike od 15:00 hod. Od pondelka sa bude ešte spovedať v našom farskom kostole 30 minút pred sv. omšou, už len tých, ktorí pricestujú zo zahraničia.

3. Dnes (nedeľa) je krížová cesta v našom farskom kostole už o 14:15. hod. (vonku, v prípade pekného počasia). Všetkých srdečne pozývame.

4. Na filiálke na Dlhom bude krížová cesta o 13:45 hod.

5. Od piatku sa budeme modliť vo farskom kostole Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. (piatok 7:45 hod + ranné chvály, sobota 7:45 hod.+ ranné chvály; nedeľa, pondelok 7:45 hod.; utorok – sobota 17:45 hod.). Deviatnik sa skončí slávením Nedele Božieho milosrdenstva (2.Veľkonočná nedeľa).

6. Srdečne vás všetkých pozývame na Veľký Piatok na pobožnosť celomestskej Krížovej cesty ktorá sa začne o 9:30 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie a povedie ulicami nášho mesta do nášho farského Kostola sv. Františka z Assisi. Bude to spoločná pobožnosť pre veriacich z oboch našich farností a celého Vranova.

7. Na Veľký piatok upozorňujeme na prísny pôst – zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Iba raz do dňa sa môžeme najesť dosýta, okrem toho ešte dvakrát možno niečo menšie zjesť. Odporúča sa predĺžiť pôst do obradov Veľkonočnej vigílie.

8. Sviatosť oltárna v Božom hrobe vo farskom kostole bude vystavená v piatok do 22:00 hod. a v sobotu od 7:45 hod. do Veľkonočnej vigílie.

9. Sviatosť oltárna v Božom hrobe na filiálke Dlhé bude vystavená v piatok do 20:00 hod. a v sobotu od 7:45 hod do Veľkonočnej vigílie.

10. V sobotu na slávenie Veľkonočnej vigílie je potrebné priniesť si sviece na obnovenie krstných sľubov.

Svätenie veľkonočných jedál:
Farský kostol – Sobota: 16:15 hod. (v priestore farského dvora za kostolom); Nedeľa: 7:00 hod. (v kostole)
Filiálka Na Vŕšku – Sobota 16:30 hod. (v areáli okolo kostola)
Filiálka Rodinná oblasť – 16:00 hod (v školskej kaplnke)

Úplné odpustky: podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca
Zelený štvrtok – pri záverečnej adorácii počas spevu Ctíme túto Sviatosť slávnu… (je potrebné zapojiť sa spevom, alebo recitovaním)
Veľký Piatok – pri poklone a uctení si sv. kríža
Veľkonočná vigília – obnovenie krstných sľubov
Veľkonočná nedeľa – požehnanie sv. otca Františka Urbi et Orbi

11. ADSM – sobota 7. apríl – Arcidiecézne stretnutie mládeže v Humennom – mladí, prosím zapíšte sa v sakristii kostola 🙂

12. V stredu nasledujúceho týždňa budú naši kňazi spovedať chorých pred Veľkonočnými sviatkami. Prosíme, aby ste chorých nahlásili do utorka v sakristii (tých, ku ktorým neprichádzame každý mesiac).

Čítať viac

Spovedanie pred sviatkami Veľkej noci

Utorok: 20. 3. 2018 – Kučín, Poša, Rakovec od 16:30 do 17:30 hod.

Streda: 21. 3. 2018 – Nižný Hrabovec a Vranov – Dlhé od 16:30 do 17:30 hod.

Štvrtok: 22. 3. 2018 – Hencovce od 16:30 do 18:00 hod.

Piatok: 23. 3. 2018 – Nižný Hrušov od 16:30 do 18:00 hod.

Sobota: 24. 3. 2018 – Vranov n/T sv. Františka Juh od 9:00 do 12:00 hod. a od 14:30 do 17:00 hod.

Nedeľa: 25. 3. 2018 – Vranov n/T Sever – Bazilika Narodenia P. Márie od 15:00 do 18:00 hod. – (Kvetná nedeľa) (Kňazi z celého dekanátu)

Čítať viac

5. pôstny týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej Kvetnej nedeli prosíme rodiny Hrinovú, Fecenkovú, Antolikovú a Štefaňákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok dopoludnia o 9:00 hod. bude väčšie upratovanie kostola pred Veľkou nocou. Prosíme vás, aby ste prišli pomôcť. Zvlášť prosíme mladších, ktorí ste doma alebo máte voľno. Vďaka už vopred za vašu ochotu.

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach v kostoloch našej farnosti Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska a Slovenská katolícka charita. K tejto téme si môžete zobrať aj letáčik s informáciami, ktorý je na stolíkoch za lavicami kostola. Prosíme o štedrosť na tento cieľ. Pán Boh zaplať.

4. Dávame vám do pozornosti, že veľké spovedanie pred sviatkami Veľkej noci, bude na filiálke Vranovské Dlhé v stredu od 16:30 do 17:30.

Spovedanie v našom farskom kostole sv. Františka bude v sobotu od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:30 do 17:00. Nakoľko v týždni budú naši kňazi spovedať okolité farnosti, nebude sa spovedať pred večernými sv. omšami vo farskom kostole.

5. Budúca nedeľa je Kvetná. Pri všetkých bohoslužbách sa budú v úvode požehnávať ratolesti. Pri sv. omši o 11:00 sa budú požehnávať ratolesti ako je zvykom pri obnovenom kríži vonku, odkiaľ pôjdeme procesiou do farského kostola. Pozývame vás zvlášť na túto svätú omšu. Doneste si na požehnanie svoje bahniatka.

6. Za lavicami vo farskom kostole sa nachádza krabička s názvom Veľkonočný dar. Prosíme vás o príspevok, ktorý každoročne smeruje núdznym a chudobnejším rodinám a jednotlivcom našej farnosti. Ktorí chcete pomôcť aj trvanlivými potravinami, môžete ich priniesť na faru po večerných sv. omšiach v pondelok a utorok.

7. Upozorňujeme vás, že nasledujúci víkend v noci zo soboty 24. marca na nedeľu 25. marca o 02. hodine sa mení čas zo zimného na letný. Hodinky si posuňte o hodinu dopredu. Nezaspime tak v nedeľu na sv. omšu.

8. Pre mládež – V sobotu 7. apríla 2018 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže ADSM v Humennom. Začiatok o 9:00 v Mestskej športovej hale, záver o 14:00 sv. omšou vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Viac informácií na výveske alebo na tomto odkaze.

Čítať viac

4. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. pôstnej nedeli prosíme rodiny Balberčákovú, Stolárikovú a Bižovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude v katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

3. V utorok je piate výročie zvolenia pápeža Františka. V tento deň sa zaňho intenzívnejšie modlime.

4. Na budúcu sobotu – 17. 3. o 9:30 hod. dopoludnia bude v Katechetickej miestnosti našej fary stretnutie snúbencov, ktorí príjmu sviatosť manželstva v tomto roku, s psychologičkou. Pozývame všetky snúbenecké páry, ktoré môžu prísť, aby túto náuku absolvovali.

5. Katolícka univerzita v Ružomberku oznamuje študentom, ktorí majú záujem prihlásiť sa na štúdium jednotlivých odborov jej fakúlt, aby si podali prihlášku na vysokoškolské štúdium do 30. 3. 2018. Ide konkrétne o fakulty – filozofickú, pedagogickú, teologickú a fakultu zdravotníctva, na ktorých sa študujú konkrétne odbory a študijné programy. Bližšie info je na plagáte pri vstupe do kostola alebo na web stránke univerzity.

6. Do pozornosti mladým dávame informáciu, že v sobotu 7. 4. 2018, teda po Veľkej noci, sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže našej Košickej arcidiecézy s o. arcibiskupom v Humennom. Mladí sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Viac informácií na tomto odkaze

7. Svätý Otec František schválil dekrét o mučeníctve Anny Kolesárovej. Bližšie info na zadnej strane Poverella alebo v tomto článku

Čítať viac

3. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. pôstnej nedeli prosíme rodiny Harakaľovú, Mudrákovú a Rákocyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Charitu, ktorá sa uskutočnila na prvú pôstnu nedeľu, činila v našej farnosti spolu 710,-€ (Farský kostol 547,80 €, Filiálka Dlhé 120,70 € a Filiálka Rodinná Oblasť 41,50 €). Úprimné Pán Boh zaplať za vaše finančné obety na tento cieľ.

3. Vo štvrtok nasledujúceho týždňa budú vo farskom kostole Dekanátne rekolekcie. Začnú sv. omšou o 9:00 hod. Z tohto dôvodu nebude (ako zvyčajne) ranná sv. omša. Úmysel rannej sv. omše bude slúžený na rekolekčnej sv. omši.

4. Pripomíname, že od piatka do nedele nasledujúceho týždňa, sa uskutoční Duchovná obnova žiakov 5.-7. ročníka základných škôl z našej farnosti. Prihlášky pre deti sú vzadu v kostole a vyplnené ich môžete priniesť do 7.3.2018 do sakristie, resp. rehoľným sestričkám. Pozývame deti na túto obnovu.

5. Budúcu sobotu 10. marca o 9:30 hod. bude vo farskom kostole ďalšia katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov v príprave na Prvé sv. prijímanie. Po tejto katechéze sa stretnú rodičia detí v Katechetickej miestnosti kvôli organizačným veciam slávnosti. Účasť všetkých je nutná!

Čítať viac

2. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. pôstnej nedeli prosíme rodiny Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

3. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol každý deň ráno od 6:00 do 6:30, večer od 17:15 do 18:00.

Filiálka Dlhépiatok od 16:45 do 18:00.

Filiálka Rodinná oblasť spolu s filiálkou Dlhé.

4. V piatok bude adorácia od 15:00 hod. a začne Korunkou Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu bude Prvá sobota v mesiaci marec. Ranné sv. omše vo farskom kostole a na filiálke Dlhé začnú ako obvykle modlitbou svätého ruženca.

6. V týždni, ktorý je pred nami, budú jarné prázdniny. Z tohto dôvodu nebudú sv. omše s deťmi v stredu, ani mládežnícka na Prvý piatok.

7. Do pozornosti dávame Duchovné obnovy detí základných škôl 5+6+7 ročníka, ktoré sa uskutočnia druhý marcový víkend.

Konkrétne takto: 5+6 ročník základných škôl v dňoch 9. – 10. 3. 2018, a tiež 6+7 ročník od 10. do 11. 3. 2018. Miesto duch. obnovy: CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ulici. Prihlášky (s inštrukciami) si môžu deti vyzdvihnúť vzadu na stolíku za lavicami a odovzdať ich v sakristii, či sestričkám najneskôr do 7. 3. 2018.

8. Dnes (v nedeľu) popoludní bude pobožnosť krížovej cesty. Vo farskom kostole14:30 hod., na filiálke Dlhé o 13:45 hod.

9. Ako v každom pôstnom období, aj teraz sa môžeme zapojiť do duchovnej iniciatívy Pôstna krabička pre Afriku 2018. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole na stolíku.

Čítať viac